Редакција

Редакција:

Проф. др Слободан Антонић, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Проф. др Слободан Миладиновић, Факултет Организационих наука Универзитета у Београду

Проф. др Весна Милтојевић, Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу

Проф. др Урош Шуваковић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица

Др Нада Новаковић, научни сарадник, Институт друштвених наука, Београд

Доц. др Марица Шљукић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Доц. др Јована Чикић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Проф. др Александар Јокић, Portland State University (USA)

Проф. др Вељко Вујачић, Oberlin College, Ohio (USA)

Проф. др Marjorie Cohn, Santa Clara University School of Law (USA)

 

Главни и одговорни уредник

Проф. др Урош Шуваковић

 

Заменик главног и одговорног уредника

Проф. др Весна Милтојевић

 

The International Scientific Council of the journal Sociološki pregled / Sociological Review published by Serbian Sociological Association