Ана Вуковић

Ана Вуковић

Ана Вуковић завршила је основне, мастер и докторске студије социологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Њен научно-истраживачки рад обухвата теоријска и емпиријска истраживања различитих појава из социолошког угла. Током досадашњег рада самостално је организовала и реализовала више емпиријских (квалитативних и квантитативних) истраживања. Поља досадашњег научно истраживачког рада обухватају: општу социологију, социологију политике, друштвену историју и повезаност социологије са другим научним дисциплинама. Као истраживач учествовала је на пројектима: „Развој српског друштва у савременим светским интегративним процесима: перспективе, алтернативе и импликације”; „Структурне, друштвене и историјске промене српског друштва у контексту европских интеграција и глобализације” које је финансирало Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Учествовала је на научним скуповима и конференцијама у земљи и иностранству. Аутор је више научних чланака и монографије Потиснуте или самопритајене? Жене у политици према мишљењу политичке елите у Србији. Београд: Службени гласник (2009). Запослена је као научни сарадник у Институту друштвених наука у Београду.

https://orcid.org/0000-0002-9089-4049

 

Ана Вуковић