Марица Шљукић

Марица Шљукић (рођ. Качавенда, 1976, Нови Сад). Дипломирала је (2001), магистрирала (2009) и докторирала (2014) на Одељењу за социологију на Филозофском факултету у Новом Саду, где је започела универзитетску каријеру (2002) и бирана у звање доцента (2014) Главна научно-истраживачка поља су социологија рада и социологија организације. Учесник је неколико домаћих и међународних научно-истраживачких пројеката и бројних међународних и домачих научних конфеенција. Члан је Редакције Социолошког прегледа од 2015. Аутор је већег броја научних чланака у престижним научним часописима, међу којима се истиче рад 2016 „Практики трудоустройства рабочих на промышленных предприятиях Сербии“ публикован у часопису Социологические исследования, № 2/2016: 57-61. (у коауторству с С. Шљукићем и Д.Маринковићем), а који је реферисан на Thomson Reuters SSCI List. Аутор је и две научне монографије: Жене у загрљају дискриминације (2011) Нови Сад:OLDCommerce. (у коауторству са Б. Милошевићем и Т. Вучевић) и Земља и људи. Сељаштво и друштвена структура (2012) Нови Сад: Mediterran Publishing. (укоауторству са С. Шљукићем).

 

Марица Шљукић