Историјат

Досадашњи главни уредници

Досадашњи главни уредници

Ђорђе Тасић (1938), Михаило В. Поповић (1961-1962), Слободан Боснић (1964), Живан Танић (1965), Милосав Јанићијевић (1968-1970), Триво Инђић (1971-1973), Слободан Бакић (1971-1973), Слободан Бакић (1974-1975), Ђорђије Ускоковић (1975-1976), Слободан Бакић (1977-1981), Борисав Џуверовић (1981-1983), Анђелка Милић (1981-1983), Аљоша Мимица (1983-1985), Угљеша Звекић (1983-1985), Сретен Вујовић…

Опширније...

Социолошки преглед 1938.

Социолошки преглед 1938.

Први број часописа Социолошки преглед објављен је 1938. године у Београду, у виду књиге-зборника на 436 страница. Он је главни плод рада Друштва за социологију и друштвене науке (1935-1941), претече данашњег Српског социолошког друштва (основаног 1956) које је и обновило излажење Социолошкog прегледа (1961).

Опширније...

Социолошки преглед 1961-2009.

Социолошки преглед 1961-2009.

Часопис Социолошки преглед је, по Миловану Митровићу први прави југословенски социолошки часопис. Први пут је као зборник објављен 1938. године под уредништвом Ђорђа Тасића, професора Правног факултета, у издању Друштва за социологију и друштвене науке у Београду. Обнавља га Социолошко друштво Србије 1961. године,

Опширније...