РЕДАКЦИЈА

Редакција

Социолошки преглед излази четири пута годишње. Годишња претплата за појединце износи 2000 динара, 4000 динара за институције, 50 евра за претплатнике из иностарнства. Чланови ССД бесплатно примају електорнско издање.

Опширније...

ИСТОРИЈАТ

Историјат

Први број часописа Социолошки преглед објављен је 1938. године у Београду, у виду књиге-зборника на 436 страница. Он је главни плод рада Друштва за социологију и друштвене науке...

Опширније...

БРОЈЕВИ

Бројеви

Социолошки преглед је 1938, 1961. и 1962. изашао као годишњак, од 1964. до 1978. излазио је трипут годишње, а од од 1979. до данас четири пута годишње. Због недостатка новца није изашао 1963, 1966...

Опширније...

СЦИндекс

Ова страна је информативна. Све релевантне информације о часопису доступне су на сајту СЦИндекс (који развија и одржава Центар за евалуацију у образовању и науци), на страни додељеној Социолошком прегледу, на ћирилици и на енглеском језику.

Опширније...

SCIndeks

This page is informative. All relevant information is available on SCindex (the site is developed and maintained by the CEON/CEES), in the section dedicated to the Journal, which serves as the Journal’s official web site. It is available in Serbian and English.

Опширније...

НАЈАВА ТЕМАТА

Опширније...