РЕДАКЦИЈА

Редакција

Социолошки преглед излази четири пута годишње. Годишња претплата за појединце и институције износи 5000 динара за штампано издање. Чланови ССД бесплатно примају електорнско издање.

Опширније...

ИСТОРИЈАТ

Историјат

Први број часописа Социолошки преглед објављен је 1938. године у Београду, у виду књиге-зборника на 436 страница. Он је главни плод рада Друштва за социологију и друштвене науке...

Опширније...

БРОЈЕВИ

Бројеви

Социолошки преглед је 1938, 1961. и 1962. изашао као годишњак, од 1964. до 1978. излазио је трипут годишње, а од од 1979. до данас четири пута годишње. Због недостатка новца није изашао 1963, 1966...

Опширније...

СЦИндекс

Ова страна је информативна. Све релевантне информације о часопису доступне су на сајту СЦИндекс (који развија и одржава Центар за евалуацију у образовању и науци), на страни додељеној Социолошком прегледу, на ћирилици и на енглеском језику.

Опширније...

SCIndeks

This page is informative. All relevant information is available on SCindex (the site is developed and maintained by the CEON/CEES), in the section dedicated to the Journal, which serves as the Journal’s official web site. It is available in Serbian and English.

Опширније...

НАЈАВА ТЕМАТА

Најава темата

Редакција планира да у 2018. години објави три тематска броја и позива све заинтересоване да пошаљу своје радове.

Опширније...