Александар Јокић

Александар Јокић (1960, Београд). Дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду (1984), магистрирао наUniversity of California Santa Barbara (1986), где је и докторирао (1991).Редован професор на одељењу за филозофијуPortland State University.
Књиге: Аспекти научног открића (1997; Београд: Српско филозофско друштво); Где се крије грешка: филозофска анализа на свом послу (2005, Нови Сад: Stylos); Unjust Honoris Causa: Chronicle of Most Peculiar Academic Dishonor. (co-author M. Brdar, 2011, Kragujevac: Freedom Activities Centre).

Александар Јокић