Весна Милтојевић

Др Весна Милтојевић (1960, Ниш) дипломирала је (1984) на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Нишу, магистрирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (1995) и докторирала на Групи за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу (2003). Од 1990. је запослена на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу, где је прошла кроз сва сарадничка и наставничка звања: од асистента-приправника (1990) до редовног професора (2013).Области интересовања: социологија друштвениог развоја, социјална екологија,социологија безбедности на раду,проблеми одрживог развој и квалитета живота. Објавила јенаучну монографију Еколошка култура(2005), Ниш: Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу, више десетина радова у часописима и тематским зборницима међународног и националног значаја и универзитетских приручника Писање научних и стручних радова – методолошки приручник (2008) Ниш: СКЦ и Техника писања научно-стручних радова (2012) Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

 

Осим на матичном факултету, ангажована је као наставник на сва три нивоа студија на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Учесник је неколико научно-истраживачких пројеката.Била је главни и одговорни уредник начног часописа „Теме“ чији је издавач Универзитет у Нишу.

 

 

Весна Милтојевић