Контакт

е-адреса: socioloskipregled@rcub.bg.ac.rs,

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ:
Социолошки преглед
(Институт за политичке студије)
Светозара Марковића 36
11000 Београд

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА
Годишња претплата износи 1200,00 динара за појединце, односно 2500,00 динара за установе.
Претплата се уплаћује на рачун Српског социолошког друштва, Београд, Краљице Наталије 45, бр. рачуна 205-65241-14 сврха уплате: Годишња претплата на часопис Социолошки преглед за ХХХХ годину.
Важно је да уплатилац читко наведе своју поштанску адресу, како би му часопис био редовно испоручиван.