Контакт

е-адреса: socioloskipregled@rcub.bg.ac.rs,

поштанска адреса: Социолошки преглед, Краљице Наталије 45, 11000 Београд, Србиja.

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА
Годишња претплата износи 1200,00 динара за појединце, односно 2500,00 динара за установе.
Претплата се уплаћује на рачун Српског социолошког друштва, Београд, Краљице Наталије 45, бр. рачуна 205-65241-14 сврха уплате: Годишња претплата на часопис Социолошки преглед за ХХХХ годину.
Важно је да уплатилац читко наведе своју поштанску адресу, како би му часопис био редовно испоручиван.