Снежана Стојшин (2023-..)

Снежана Стојшин

Снежана Стојшин (Нови Сад, 1973) дипломирала је (1999), магистрирала (2007) и докторирала у области методологије (2013) на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду на Одсеку за социологију. Ванредни је професор за ужу научну област Социологија на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду од 2019. године и предаје на сва три нивоа студија на Одсеку за социологију. Предаје и на основним студијама Комуникологије и односа са јавношћу, Културологије и Социјалног рада, и на мастер студијама Комуникологије. Поља научног истраживања: методологија научних истраживања, демографски процеси и структуре, унутрашње миграције и истраживања сеоске омладине.  

Члан је European Sociological Association (ESA), Српског социолошког друштва и члан Председништва ССД (2019 -). Била је члан жирија за за доделу награде за најбољу социолошку књигу домаћег аутора у 2018. години, дугогодишњи је члан Организационог одбора регионанлог такмичења средњошколаца из Социологије које организује ССД. Члан је Уређивачког одбора часописа Методички видици Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Члан је више од 10 програмских и организационих одбора скупова са међународним учешћем или скупова националног значаја, а у сарадњи са колегама уредила је и приредила зборнике са научних скупова Друштво и простор и Друштвени развој и демографске промене. Приредила је темат Методологија савремених друштвених истраживања у часопису Култура, 2020. године. Аутор је преко 50 научних радова објављених у земљи и иностранству и две монографије. Као истраживач учествовала је на неколико научно-истраживачких пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2021. године учествује на пројекту Матице српске Српско село између традиције и сталних промена, који финансирају Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку делатност АП Војводине. Од 2021. учествује у истраживачком пројекту Социолошка студија о положају српских студената у Бечу подржаном од стране Представништва Републике Српске у Бечу, Амбасаде Републике Србије у Аустрији и Матице српске. У последњем пројектном циклусу (2011-2019) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као истраживач учествовала је на пројектима Промене у друштвеној структури и покретљивости као чиниоци европских интеграција Републике Србије, са посебним освртом на АП Војводину и Трансформација социјалног идентитета у условима кризе и њен утицај на европске интеграције и (2016-2017) на међународном пројекту Социально-ролевая и профессиональная структура занятых в редких видах аграрно-сельского труда Организация финансирования Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем Российской академии наук, Саратовская обл. 

 

Снежана Стојшин (2023-..)