2017.

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 4

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 4

Социолошки преглед је 1938, 1961. и 1962. изашао као годишњак, од 1964. до 1978. излазио је трипут годишње, а од од 1979. до данас четири пута годишње. Због недостатка новца није изашао 1963, 1966, 1967. и 1969. године. До краја 2022. издата су 56 годишта, укупно 217 бројева штампаних у 164 свеске: 119 појединачних бројева, 39 двоброја, 1 троброј и 5 четвороброја. Објављена су и 4 броја у три свеске посебног издања часописа Социолошки преглед „Сто година социологије у Србији“ 2012. Поводом 80. година од оснивања 2018. је објављен приређени репринт Социолошки преглед бр. 1/1938, а 2021. је објављена монографска библиографија Социолошки преглед 1938-2020: Библиографија.

Опширније...

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 3

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 3

Социолошки преглед је 1938, 1961. и 1962. изашао као годишњак, од 1964. до 1978. излазио је трипут годишње, а од од 1979. до данас четири пута годишње. Због недостатка новца није изашао 1963, 1966, 1967. и 1969. године. До краја 2022. издата су 56 годишта, укупно 217 бројева штампаних у 164 свеске: 119 појединачних бројева, 39 двоброја, 1 троброј и 5 четвороброја. Објављена су и 4 броја у три свеске посебног издања часописа Социолошки преглед „Сто година социологије у Србији“ 2012. Поводом 80. година од оснивања 2018. је објављен приређени репринт Социолошки преглед бр. 1/1938, а 2021. је објављена монографска библиографија Социолошки преглед 1938-2020: Библиографија.

Опширније...

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 2

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 2

Социолошки преглед је 1938, 1961. и 1962. изашао као годишњак, од 1964. до 1978. излазио је трипут годишње, а од од 1979. до данас четири пута годишње. Због недостатка новца није изашао 1963, 1966, 1967. и 1969. године. До краја 2022. издата су 56 годишта, укупно 217 бројева штампаних у 164 свеске: 119 појединачних бројева, 39 двоброја, 1 троброј и 5 четвороброја. Објављена су и 4 броја у три свеске посебног издања часописа Социолошки преглед „Сто година социологије у Србији“ 2012. Поводом 80. година од оснивања 2018. је објављен приређени репринт Социолошки преглед бр. 1/1938, а 2021. је објављена монографска библиографија Социолошки преглед 1938-2020: Библиографија.

Опширније...

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1

Социолошки преглед је 1938, 1961. и 1962. изашао као годишњак, од 1964. до 1978. излазио је трипут годишње, а од од 1979. до данас четири пута годишње. Због недостатка новца није изашао 1963, 1966, 1967. и 1969. године. До краја 2022. издата су 56 годишта, укупно 217 бројева штампаних у 164 свеске: 119 појединачних бројева, 39 двоброја, 1 троброј и 5 четвороброја. Објављена су и 4 броја у три свеске посебног издања часописа Социолошки преглед „Сто година социологије у Србији“ 2012. Поводом 80. година од оснивања 2018. је објављен приређени репринт Социолошки преглед бр. 1/1938, а 2021. је објављена монографска библиографија Социолошки преглед 1938-2020: Библиографија.

Опширније...