Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр. 3-207

САДРЖАЈ
Тематски блок

Душан Mојић
Коме, чему и колико је социологија организације још потребна?

Јелена Пешић
Економски либерализам у друштвима Србије и Хрватске током периода постсоцијалистичке трансформације: упоредна емпиријска анализа

Dragana Kragulj, Miloš Parežanin, Slobodan Miladinović
Consumer Ethnocentrism in Transitional Economies: Evidence from Serbia

Далибор Петровић
Употреба информационо-комуникационих технологија у сврху надзирања у радним организацијама – случај Србије

Mарица Шљукић
Континуитет проблема у дисконтинуираном развоју српске индустрије

Студије и чланци

Dejan Jovanov, Žolt Lazar
Serbian Orthodoxy Between Traditional and Universal Values: Discourse Analysis of the Journal Orthodoxy

Владимир Ментус
Валидност и поузданост субјективних индикатора благостања у социолошким истраживањима – мерење задовољства животом

Лидија Терек
Методолошке специфичности емпиријских проучавања омладинског насиља у Србији

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1