Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 2

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 2

Светлана Радовић
Коришћење фотографије као технике истраживања у социологији
Use of Photography as a Research Method in Sociology

Јована Чикић и Снежана Стојшин
Дневне миграције женског становништва у Војводини
Daily Commuting of Female Population in Vojvodina

Биљана Јокић и Слободан Мрђа
Однос ставова и понашања у домену културне потрошње: случај музејских фестивала
The Attitude–Behavior Relationship in the Domain Of Cultural Consumption: A Case of Museums’ Festivals

Драгана Јеремић Молнар и Александар Молнар
Порекло и смисао евхаристије. Социолошки аспект
The Origin and the Meaning of Eucharist. Sociological Aspect

Снежана Штрангарић
Културни капитал и знање: проблеми операционализације у истраживањима образовних неједнакости
Cultural Capital and Knowledge: Problems of Operationalization in the Researches of Educational Inequalities

Милена Којић и Ана Билиновић
Друштвени контекст односа поверења
The Social Context of Trust Relations

Предраг Крстић
Властити интерес и похлепа: да ли је homo economicus неморалан?
Self-Interest and Greed: Is the Homo Economicus Unethical?

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 2