Социолошки преглед бр. 1/1938 (репринт издање)

Позивамо Вас да купите репринт издања Социолошког прегледа бр. 1/1938, који су приредили и уредили професори др Јовица Тркуља и др Урош Шуваковић, а објавили Српског социолошко друштво и Институт друштвених наука, Београда. Цена по примерку износи 1800,00 динара са доставом на адресу коју назначите. Износ је потребно уплатити на рачун Српског социолошког друштва, Београд, Кралљице Наталије 45, бр. рачуна 205-65241-14, сврха уплате: куповина Х примерака Социолошког прегледа 1/1938. Уплатилац: Име и презиме, читко исписана адреса, на коју ће поштом бити извршена испорука. Скенирану уплатницу доставити на е-маил Српског социолошког дурштва, ssd.beograd@gmail.com
Куповином ове књиге помажете рад Српског социолошког друштва.

Социолошки преглед бр. 1/1938 (репринт издање)