Најава темата

Социолошки преглед бр. 1/2019 тематски број “Повезаност друштвених и културних фактора са менталним здрављем и менталним поремећајима” ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ

Sociološki pregled no. 1/2019 Thematic Issue “Correlation between social and cultural factors and mental health and mental disordersCALL FOR PAPERS

 

Социолошки преглед бр. 3/2019 тематски број “Транзиција: тридесет година послеПОЗИВ ЗА РАДОВЕ

Sociološki pregled/ Sociological Review no. 3/2019 Thematic Issue “Transition: Thirty Years AfterCALL FOR PAPERS

 

Социолошки преглед бр. 4/2019 тематски број “Маргинализоване групе и савремени свијетПОЗИВ ЗА РАДОВЕ

Sociološki pregled/ Sociological Review no. 4/2019 Thematic Issue “Marginalized groups and the modern worldCALL FOR PAPERS