Најава темата

Социолошки преглед бр. 4/2018 тематски број “Сто година (од стварања) Југославије” ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ

Sociološki pregled no. 4/2018 Thematic Issue “One Hundred Years (From Establishing) Of Yugoslavia” CALL FOR PAPERS

 

Социолошки преглед бр. 1/2019 тематски број “Повезаност друштвених и културних фактора са менталним здрављем и менталним поремећајима” ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ

Sociološki pregled no. 1/2019 Thematic Issue “Correlation between social and cultural factors and mental health and mental disordersCALL FOR PAPERS