Архива темата

Социолошки преглед бр. 1/2018 тематски број “80 година Социолошког прегледа” ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled no. 1/2018 Thematic Issue “80 Years of the Sociološki pregled (Sociological Review)” CALL FOR PAPERS
Социолошки преглед бр. 2/2018 тематски број “170 година после првог издања Манифеста комунистичке партије” ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled no. 2/2018 Thematic Issue “170 years after the first edition of the Manifesto of the Communist Party” CALL FOR PAPERS
Социолошки преглед бр. 4/2018 тематски број “Сто година (од стварања) Југославије” ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled no. 4/2018 Thematic Issue “One Hundred Years (From Establishing) Of Yugoslavia” CALL FOR PAPERS
Социолошки преглед бр. 1/2019 тематски број “Повезаност друштвених и културних фактора са менталним здрављем и менталним поремећајима” ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled no. 1/2019 Thematic Issue “Correlation between social and cultural factors and mental health and mental disordersCALL FOR PAPERS
Социолошки преглед бр. 3/2019 тематски број “Транзиција: тридесет година послеПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled/ Sociological Review no. 3/2019 Thematic Issue “Transition: Thirty Years AfterCALL FOR PAPERS
Социолошки преглед бр. 4/2019 тематски блок “Маргинализоване групе и савремени свијетПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled/ Sociological Review no. 4/2019 Thematic Block “Marginalized groups and the modern worldCALL FOR PAPERS
Социолошки преглед LIV (3)/2020 тематски блок “ДРУШТВО И COVID-19ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled/ Sociological Review 54 (3)/2020 Thematic Issue “THE SOCIETY AND COVID-19CALL FOR PAPERS
Социолошки преглед LV (3)/2021 тематски блок “ЛГБТ+ ПОЛИТИКА: СОЦИОЛОШКИ ПОГЛЕДПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled/ Sociological Review 55 (3)/2021 Thematic Issue “LGBT+ POLICY: SOCIOLOGICAL REVIEW” CALL FOR PAPERS
Социолошки преглед LVI (4)/2022 тематски блок “Транснационалне класе и њихова улога у обликовању савременог света.ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled/ Sociological Review 56 (4)/2022 Thematic Issue “Transnational Classes and Their Role in Shaping the Modern World” CALL FOR PAPERS
Социолошки преглед LVII (1)/2023 тематски блок “Реинтерпретација Русије у светлу нове светске кризе.ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled/ Sociological Review 57 (1)/2023 Thematic Issue “Reinterpretation of Russia in light of the new world crisis.CALL FOR PAPERS
Социолошки преглед LVII (4)/2023 тематски блок “Међународне миграције и мобилност студената: научене лекције и могућности унапређењаПОЗИВ ЗА РАДОВЕ Sociološki pregled/Sociological Review 57 (4)/2023 Thematic Issue “International migration and student mobility – lessons learned and improvement opportunitiesCALL FOR PAPERS