Одговор Редакције др Рајку Буквићу

Уважени професоре Буквићу,

Уредништво Социолошког прегледа, држећи се високих стандарда научне периодике и вишедеценијске традиције нашег часописа, објављује научне чланке и прилоге на начин и у складу с транспарентном политиком уређивања и Упутством за ауторе.

  1. Рад професора Шипке имали смо слободу да објавимо у нашем часопису зато што је:
    часопис у коме је објављен Ваш текст, а у коме сте Ви члан Уредништва, како смо информисани, неуобичајено одуговлачио с објављивањем полемичког прилога професора Шипке;
  2. зато што је његов рад у Социолошком прегледу прошао све процедуре предвиђене за рецензију, при чему је професор Шипка у највећој мери поступио по захтеву рецензената;
  3. зато што као Уредништво подстичемо научну полемику, сматрајући да је она увек важна и добродошла, а поготово када је реч о примени сциентометрије у вредновању резултата научно-истраживачког рада, избора у научна звања итд.

Напомињемо да рецензенти чланака које објављујемо у Социолошком прегледу не постају тиме аутоматски и коаутори рада, нити Уредништво може да сноси одговорност за сваки став или тврдњу који су изнети у сваком објављеном чланку – што је јасно назначено у оквиру наше Уређивачке политике с којом се свако може упознати на: https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0085-6320.

Имајући све наведено у виду, а посебно ценећи Ваш научни допринос нашој друштвеној науци и углед који с правом уживате у нашој научној заједници, желимо да Вас најљубазније позовемо да се укључите у дебату на страницама Социолошког прегледа. С највећим задовољством ћемо објавити Ваш одговор, наравно, после исте рецензентске и уређивачке процедуре кроз коју је прошао и рад професора Шипке, а коју пролазе и сви други научни прилози.

Жао нам је што нисмо у прилици да Вас, као ни било кога другог, ослободимо плаћања уобичајеног учешћа у објављивању рада. Са скромним приходима које часопис остварује – будући да иза Социолошког прегледа стоји научно друштво, а не нека буџетска институција – једва можемо да покријемо трошкове његовог издавања. Главни и одговорни уредник и чланови Уредништва, као и рецензенти, не примају било какву надокнаду за свој рад. Једина надокнада нам је квалитет нашег часописа, што је резултирало скоком у категоризацији Министарства, као и још већим занимањем да се часопис чита, и у њему објављује.

Негујући транспарентност у раду Уредништва, а уверени у шири значај ове наше преписке за научну јавност, бићемо слободни да Ваше писмо, као и овај наш одговор, објавимо на сајту Социолошког прегледа.

Молимо Вас да примите изразе нашег највећег уважавања.

 

26. фебруара 2022. године
Уредништво Социолошког прегледа