Душан Маринковић (2015-2017)

Душан Маринковић

Душан Маринковић (Нови Сад, 1968) редовни је професор Филозофског факултета у Новом Саду на Одсеку за социологију. Учествовао је више научних пројеката националног значаја. Аутор је научних радова из области социолошких теорија, социологије знања, социологије идеологије. Посебне области његовог интересовања су: проучавање моћи, биомоћи, биополитике, простора и геоепистемологије. Главни и одговорни је уредник издавачке куће Mediterran Publishing у којој је уредио 200 публикација. Аутор неколико монографија (Рефлексивна социологија Алвина Гулднера; Друштвена конструкција реалности у социологији; Нацрт за социологију идеологије; Огледи из геоепистемологије: праксе, простор, моћ; Огледи о регионалном идентитету) и неколико хрестоматских зборника (Мишел Фуко: 1926-1984-2004; Емил Диркем: 1858-2008; Георг Зимел: 1858-2008; Рана америчак социологија; Чикашка социолошка школа; Карл Манхајм: 1893-1947; Друштво и знање; Странац у хуманистичком наслеђу; Моћ над животом: биополитика у модерном друштву, у припреми). Добитних признања Српског социолошког друштва за издавачки допринос у области социологије и Специјалног признања за допринос развоју српске критичке културе, теорије и уметности за уредничи рад у издавачкој кући Медитеран публишинг (међународни београдски Сајам књига).

Душан Маринковић (2015-2017)