Позив пренумерантима – Социолошки преглед 1/1938

Редакција Социолошког прегледа одлучила је да објави репринт издања првог броја нашег часописа из 1938. године који су приредили проф. Урош Шуваковић и проф. др Јовица Тркуља. У том броју нашег часописа штампани су радови неких од најугледнијих друштвених истраживача тога доба попут Слободана Јовановића, Ђорђа Тасића, Јована Ђорђевића, Николе Вуча, Синише Станковића и др. Позивамо Вас да као пренумерант помогнете објављивање овог издања. Имена свих пренумераната биће објављена на крају књиге по азбучном реду. Сваки пренумерант добиће два примерка репринта Социолошког прегледа 1/1938. Уплату у висини од 3.000,00 динара можете извршити најкасније до 15. октобра 2018. године на текући рачун Српског социолошког друштва, Београд, Краљице Наталије 45, бр: 205-65241-14, сврха уплате „Пренумерант Социолошког прегледа 1/1938“. Молимо Вас да обавезно наведете, поред свог имена и презимена, тачну адресу на коју ћемо Вам упутити два примерка књиге.

Позив пренумерантима – Социолошки преглед 1/1938