Вукашин Павловић

Др Вукашин Павловић  професор Политичке социологије, декан и продекан у више мандата на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Био је Fulbright  предавач на City University of New York (1984), као и Visiting Professor на University of Westminster у Лондону (2004) и University of Pittsburgh, Semestar at Sea Program (2003). Сада је Professor Emeritus Универзитета у Београду. Аутор је више књига, међу којима су и: Политичка моћ (2012) Држава и друштво (2011) Дискурси моћи  (2010, Загреб), Цивилно друштво и демократија (2004), Друштвени покрети и промене (2003), Поредак и алтернатива (1987), Савремено друштво и политика (1984), Друштвена репродукција и класна борба (1977), Синдикат и политички систем (1974). Приредио је зборнике: Универзитет и одрживи развој (2011), Квалитет политичких институција (2010) Политичке институције и демократија (2006), Еколошке последице НАТО рата у СР Југославији (такође публиковано на енглеском Environmental Impacts of the NATO War in FR Yugoslavia 1999), Екологија и религија (1997), Екологија и етика (1996), Потиснуто цивилно друштво (1995), Обнова утопијских енергија (1987). Коедитор је следећих књига: Савремена држава: структура и социјалне функције (2010), Београд демократска метропола (2009), Савремена држава (2008), Дилеме и изазови парламентаризма (2007), Challenges to New democracies in the Balkans (2004), Услови и стратегије демократизације (2004), Посткомунизам и демократске промене (2002), The Tragedy of Yugoslavia (1992).Руководио је и учествовао у више домаћих и међународних истраживачких пројеката, од којих су најважнији: југословенско-британски пројекат „Потиснуто цивилно друштво“(„The Suppressed Civil Society“)  реализован уз помоћ Британског савета, као и пројекат „Подизање капацитета политичких установа у Србији“ реализован  у оквиру истраживачког програма финансираног од стране надлежног Министарства за науку Републике Србије. Био је директор Завода за проучавање културног развитка, уредник едиције Алтернативе у „Радничкој штампи“, као и едиције Еуномија ( „Филип Вишњић“, сада „Албатрос плус“).  председник Управног одбора „Службеног гласника“, уредник и члан Програмског савета Завода за уџбенике. Један од оснивача  НВО Еко центра, као и Центра за демократију,  Центра за еколошку политику и одрживи развој и Центра за британске студије на Факултету политичких наука. Оснивач и дугогодишњи кодиректор Међународне летње школе за демократију.Награђен је 2012 године наградом Града Београда за књигу  Држава и друштво која је оцењена као најбоље дело из области друштвених и хуманистичких наука у Србији за 2011. годиину.

Вукашин Павловић