Нада Новаковић

Нада Новаковић (1956, Цивљане, Книн, Хрватска) дипломирала је (1980), магистрирала (2006) и докторирала (2011) социологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Од 1982. године ради у Центру за социолошка истраживања Института друштвених наука у Београду, прошавши при том звања од приправника до научног сарадника.Поља њеног научног интересовања су истраживање друштвене структуре, сукоба и друштвених покрета, проучавање друштвених неједнакости и друштвене промене кроз области образовања, здравства, тржишта рада и радног и социјалног законодавства, стидије глобализације, транзиције, неједнакости и друштвеног развоја.

Објављене монографије: Пропадање радничке класе: материјални и друштвени положај радничке класе Југославије од 1960. До 1990. године, Рад, Институт друштвених наука, Београд, 2007, 180 стр. и  Дезинтеграција радничке класе друге Југославије, Институт друштвених наука, Београд, 2008, стр. 344 стр.

Нада Новаковић