Јована Чикић

Јована Чикић (1978, Осијек), дипломирала је (2003) на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду, а магистрирала (2008) на студијској групи за социологију села на Пољопривредном фкаултету Универзитета у Новом Саду. Докторску дисертацију је одбранила на Одељењу за социологију Филозофског факултета у Новом Саду из области социологије села (2012). Академску каријеру је започела на Пољопривредном факултету у Новом Саду (2006), да би је потом наставила избором за доцента (2014) на Одељењу за социологију Филозофског факултета у Новом Саду.

Ауторка је више од 60 научних радова, међу којима и две монографије:Органска производња и пољопривредна газдинства Србије – руралносоциолошка анализа (2010) Нови Сад: Пољопривредни факултет (у коауторству са Живојином Петровићем) и Дифузија знања и развој руралног туризма у Војводини (2015) Нови Сад: Природно-математички факултет (у коауторству са Тамаром Јовановић).

Располаже теоријским знањима и истраживачким искуством у области руралне социологије, социологије породице, социјалне екологије, социологије туризма, социологије образовања, социјалне патологије. Има искуства у примени квалитативних и квантитативних, као и партиципативних истраживачких метода. Учесница је 25 научно-истраживачких пројеката, а у три је била руководилац пројекта.

Јована Чикић