Социолошки преглед, Vol. XLV (јануар-март 2011), no. 1

Социолошки преглед, Vol. XLV (јануар-март 2011), no. 1

YU ISSN 0085-6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Душан Маринковић – Идеологија, јавност и рођење „трећих места“ PDF (119 KB)

Зоран Кековић, Младен Милошевић – Криминалитет корпорација – мриминолошки и културолошки аспекти PDF (130 KB)

Лука Бренеселовић – Рецепција „ресторативне правде“ као пример некритичког дискурса у правној социологији: случај Србије PDF (135 KB)

Слободан Антонић – „Истополне породице“: изазов за науку PDF (174 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Алексеј Кишјухас – У одбрану (социологије) науке PDF (57 KB)

Душан Ристић – Историјска социологија: између догађајности и структурације PDF (64 KB)

 

ИН МЕМОРИАМ

Михаило Поповић (1925-2011) PDF (87 KB)

ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА

Записник са редовне годишње скупштине Српског социолошког друштва PDF (47 KB)

Извештај о раду председништва Српског социолошког друштва за период 2009-2011 PDF (52 KB)

Извештај о раду редакције Социолошког прегледа за период јануар 2009. – децембар 2010. PDF (66 KB)

Извештај о раду редакције Социолошког прегледа за 2009. годину PDF (70 KB)

Извештај о раду редакције Социолошког прегледа за 2010. годину PDF (59 KB)

Задаци Српског социолошког друштва у наредном периоду (2011-2012) PDF (48 KB)

Статут удружења Српско социолошко друштво PDF (66 KB)

Упутство за ауторе PDF (72 KB)

Социолошки преглед, Vol. XLV (јануар-март 2011), no. 1