Социолошки преглед, Vol. XLIV (октобар-децембар 2010), no. 4

Социолошки преглед, Vol. XLIV (октобар-децембар 2010), no. 4

YU ISSN 0085-6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Слађана Ђурић – Контрола квалитета квалитативних истраживања PDF (108 KB)

Предраг Свилар – „Западни балкан“ – политички контекст и медијска употреба PDF (241 KB)

Љубиша Деспотовић – Обележја геополитичког положаја Србије и српских земаља у контексту актуелних процеса балканизације PDF (128 KB)

Жолт Лазар, Душан Ристић – Значај националних савета и активизам припадника националних мањина у Аутономној покрајини Војводини PDF (613 KB)

Сретен Јелић, Татјана Јовановић – Осетљиве тачке транзиције пољопривреде PDF (132 KB)

Милана Љубичић, Слађана Драгишић Лабаш – Страх од злочина – истраживање ставова студената PDF (195 KB)

Дејан Орлић – Србија и европске интеграције – дуг процес стабилизације и прилагођавања PDF (106 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Лидија Вујачић – Изазови културе PDF (60 KB)

Наталија Вукић – Теорије о криминологији PDF (62 KB)

 

ИЗ РАДА РЕДАКЦИЈЕ

Социолошки преглед – Редакција – Оставка PDF (57 KB)

Социолошки преглед, Vol. XLIV (октобар-децембар 2010), no. 4