Социолошки преглед, Vol. XLIV (јануар-март 2010), no. 1

Социолошки преглед, Vol. XLIV (јануар-март 2010), no. 1

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

ЧЛАНЦИ

Миша Ђурковић – Како се конструишу нације: црногорски случај PDF (300 KB)

Часлав Копривица – Онтологија моћи између феноменологије и генеалогије PDF (274 KB)

Зоран Аврамовић – Знање о демократији и знање у демократији PDF (359 KB)

Милан Суботић – Русија у очима маркиза де Кистина PDF (421 KB)

Бранислава Поповић-Ђитић, Слађана Ђурић – Интегративни развојни теоријски модели у етиологији деликвентног понашања PDF (425 KB)

Vera Vratusa – Where Does the ‘Third Way’ Lead PDF (409 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Petar Opalic, Milana Ljubicic – Investigative studies on Consequences of War Inflicted Trauma in Serbia PDF (252 KB)

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

Социолошки преглед, Vol. XLIV (јануар-март 2010), no. 1