Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 1.

Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 1,

Павле Миленковић

Музичка географија и музика простора
Cultural Geography and Space Music

 

Светозар Чиплић, Душан Маринковић и Жолт Лазар

Рационализована децентрализација и њен утицај на положај грађана и националних мањина у Републици Србији
Rationalized Decentralization and its Influence to the Position of Citizens and National Minorities in the Republic of Serbia

 

Слађана Драгишић Лабаш

Виктимизоване и стигматизоване жене у алкохоличарском партнерству
Women in Alcoholic Partnerships – Victimized and Stigmatized

 

Татјана Бугарски, Бранислав Ристивојевић и Милана Писарић

Фактори малолетничког криминалитета
Factors of Juvenile Crime

 

Наташа Јовановић

Настанак ислама кроз теоријску призму Макса Вебера
The Emergence of Islam Through the Theoretical Prism of Max Weber

 

Мерил Грегориан

Права жена у исламу: примери Авганистана и Исламске Републике Иран
The Rights of Women in Islam: Examples of Afganistan and the Islamic Republic of Iran

 

Из рада Српског социолошког друштва

Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 1.