Социолошки преглед, Год. XLVIII (октобар-децембар 2014), бр. 4

Социолошки преглед, Год. XLVIII (октобар-децембар 2014), бр. 4

YU ISSN 0085 – 6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

 

Слободан Антонић- Демократија у Србији уочи Првог светског рата PDF (227 KB)

Душан Маринковић, Лада Маринковић, Душан Ристић – Улога женских страних мисија у Србији током Великог рата: трансфер медикализованих технологија и рађање биополитике PDF (138 KB)

Биљана Оташевић, Јована Трбојевић, Душанка Митровић – Мотивација за пружање помоћи након поплава 2014: улога личности и националног идентитета PDF (251 KB)

Наташа Јовановић – На ивици изборне демократије: Србија после избора 2014. године PDF (134 KB)

Никола Божиловић – Глобализација културе и нови идентитетски обрасци PDF (135 KB)

Лилијана Чичкарић – Партиципација жена у парламенту – синдром „стакленог плафона“ и партијска селекција PDF (124 KB)

Милана Љубичић – Виктимизација и сиромаштво: о жртвама и жртвованима у Србији PDF (166 KB)

Иван Јовановић – Да ли је Мирко М. Косић предвидео Велики рат 1914? PDF (116 KB)

Социолошки преглед, Год. XLVIII (октобар-децембар 2014), бр. 4