Социолошки преглед, Год. XLVIII (јул-септембар 2014), бр. 3

Социолошки преглед, Год. XLVIII (јул-септембар 2014), бр. 3

RS ISSN 0085 – 6320, UDK 316

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

 

Марко Шкорић, Алексеј Кишјухас – Рaзвoj и мeтaтeoриja сoциoлoгиje рeвoлуциja PDF (231 KB)

Душан Маринковић, Срђан Шљукић, Душан Ристић – Од генеалогије ка гео-епистемологији: заокрет ка локалности простора, времена и знања PDF

Марија Бабовић – Родни аспекти приступa економским ресурсима у процесима територијализације: истраживање у златиборском региону PDF (158 KB)

Валентина Соколовска, Исидора Јарић – Образовно-економски статус Рома у Србији и његова регионална заступљеност PDF (128 KB)

Ана Вуковић – Ставови политичарки о женској политичкој партиципацији у Србији – пет година касније PDF (102 KB)

Социолошки преглед, Год. XLVIII (јул-септембар 2014), бр. 3