Социолошки преглед, Год. XLVIII (јануар-март 2014), бр. 1

Социолошки преглед, Год. XLVIII (јануар-март 2014), бр. 1

 

RS ISSN 0085 – 6320, UDK 316

 

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

 

 

Милош Бешић – Вредносне оријентације у бившој Југославији PDF (239 KB)

Слободан Миладиновић – Декласирани или на маргини друштвене структуре? PDF (188 KB)

Горан Ћеранић – Истраживање социјалног капитала код предузетника у Црној Гори PDF (136 KB)

Зорица Матејић Ђуричић, Мирко Филиповић – Експанзија образовања: реалност и привид једнаких шанси у доступности образовања PDF (147 KB)

Слађана Драгишић Лабаш – Културе не/пијења кроз сличности и разлике ставова, ритуала и образаца PDF (172 KB)

 

ПРИКАЗИ

 

Иван Јовановић – „Мирко М. Косић – личност и дело“ PDF (54 KB)

Димитрије Буквић – Студија случаја изумирања села PDF (54 KB)

Социолошки преглед, Год. XLVIII (јануар-март 2014), бр. 1