Социолошки преглед, Год. XLVIII (април-јун 2014), бр. 2

Социолошки преглед, Год. XLVIII (април-јун 2014), бр. 2

 

RS ISSN 0085 – 6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

 

Bojan Todosijević, Emilija Mijić, Ljubomir Hristić- Political Consequences of Religiosity, Postmaterialism and Ethno-nationalist Attitudes in Netherlands PDF (293 KB)

Владимир Ментус – Друштвена моћ у теоријама размене – Хомансова и Блауова схватања односа моћи и размене PDF (149 KB)

Marija Zurnić – Reasearching Corruption Scandals in Serbia:New Approaches and Challegnes PDF (257 KB)

Бранислава Поповић-Ћитић, Слађана Ђурић – Страх од криминала у Београду: тестирање модела социо-демографских и социјално-психолошких фактора PDF (193 KB)

Бојана Комароми – Родне разлике у социјалним мрежама PDF (113 KB)

Dragana V. Stanimirović, Luka R. Mijatović, Sanja M. Dimoski – Identity Crisis in the Young Blind and their Impression of Peer Support PDF (169 KB)6_Stanimirovic.pdf

Раде Вељановски, Јелена Сурчулија – Друштвени аспекти хармонизације медијских закона Републике Србије са европским стандардима PDF (127 KB)

 

ПРИКАЗИ

Јелена Петковић – Критика културног традиционализма PDF (71 KB)

 

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ PDF (66 KB)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОВЛАЧЕЊУ ТЕКСТА(54 KB)

Социолошки преглед, Год. XLVIII (април-јун 2014), бр. 2