Социолошки преглед, Год. XLVII (октобар-децембар 2013), бр. 4

Социолошки преглед, Год. XLVII (октобар-децембар 2013), бр. 4

YU ISSN 0085 – 6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Срђан Шљукић, Марица Шљукић – Цикличне теорије и друштвени сукоби PDF (107 KB)

Небојша Владисављевић – Стабилни ауторитаризам у арапском пролећу PDF (174 KB)

Милош Крстић – Теорија рационалног избора и зависно понашање PDF (161 KB)

Слађана Ђурић, Бранислава Поповић-Ћитић – Страх од криминала, родне разлике у перцепцији ризика PDF (145 KB)

Оливера Павићевић – Класна стратификација и делинквенција: адолесценти из средње и више класе PDF (111 KB)

Татјана Вујовић – Психопатологија родитеља као фактор ризика у породицама малољетних делинквената и психијатријски лијечених адолесцената PDF (152 KB)

Лилијана Чичкарић – Критички осврт на проблем репрезентације жена у политичким институцијама PDF (103 KB)

 

ИН МЕМОРИАМ

Проф. др Владимир Милић 1938-2013 PDF (51 KB)

ИСПРАВКА (58 KB)

Социолошки преглед, Год. XLVII (октобар-децембар 2013), бр. 4