Социолошки преглед, Год. XLVII (јул-септембар 2013), бр. 3

Социолошки преглед, Год. XLVII (јул-септембар 2013), бр. 3

 

YU ISSN 0085 – 6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Милан Брдар- Ауторитет и астрономија – Историјско-контекстуални оквир успона модерне науке PDF (260 KB)

Милован Декић- Шта је то аналитичка социологија? Ка социологији као ‘нормалној науци’ PDF (161 KB)

Драгана Јеремић Молнар, Александар Молнар- Луталачки етос и дух романтике. Разматрања на трагу социологије Макса Вебера PDF (168 KB)

Весна Николић-Ристановић, Љиљана Стевковић- Eвропска збирка података о криминалитету и кривичном правосуђу: карактеристике и значај за развој евиденција криминалитета у Србији PDF (237 KB)

Isidora Jarić- The Construction of Hegemonic Female Gender Roles in Serbian/Yugoslav Women’s Magazine Bazar PDF (230 KB)

Милан Липовац- Допринос конструктивистичке парадигме студијама безбедности PDF (151 KB)

 

ПРИКАЗИ

 

Божо Милошевић- Критичко социолошко теметизовање социокултурних промена у македонском друштву PDF (55 KB)

Марица Шљукић- Организација рада у транзицији PDF (55 KB)

Социолошки преглед, Год. XLVII (јул-септембар 2013), бр. 3