Социолошки преглед, Год. XLVII (април-јун 2013), бр. 2

Социолошки преглед, Год. XLVII (април-јун 2013), бр. 2

YU ISSN 0085 – 6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Слободан Антонић- Друштвена покретљивост у социјалистичкој Србији:

један ревизионистички поглед PDF (198 KB)

 

Љубинко Пушић- Социологија окружења као најшири оквир за истраживање

глобализујуће друштвене стварности PDF (114 KB)

Miloš Milenković, Marko Milenković- Is additional conditionality preventing EU accession?

Serbian democratic “step back” PDF (152 KB)

Наташа Мрвић-Петровић, Јован Ћирић- Обештећење жртава насиља из јавних фондова PDF (111 KB)

Миша Ђурковић- Рокенрол и нова народна музика у Југославији и Србији PDF (108 KB)

Ана Вуковић- Питање женског политичког идентитета у Србији и САД – једно поређење PDF (129 KB)

 

ПРИКАЗИ

Слободан Антонић- Велика синтеза PDF (61 KB)

Милана Љубичић- На белом хлебу: Смртна казна у Србији 1804-2002 PDF (72 KB)

Милош Јовановић- О религији на Балкану PDF (63 KB)

 

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ PDF (71 KB)

Социолошки преглед, Год. XLVII (април-јун 2013), бр. 2