Социолошки преглед, Год. XLVI (јануар-март 2012), no. 1

Социолошки преглед, Год. XLVI (јануар-март 2012), no. 1

RS ISSN 0085-6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Zsolt Lazar, Valentina Sokolovska – Science Collaboration Networks in Sociology and Their General Characteristics in Serbia PDF (2.858 KB)

Илија Б. Зиндовић, Владан Станковић – „Легализовани“ облици корупције у Србији – аномична стања друштвене ентропије PDF (148 KB)

Слађана Драгишић Лабаш – Употреба алкохола у популацији адолесцената и младих одраслих PDF (154 KB)

Миа Марић – Учесталост употребе психоактивних средстава у адолесцентном узрасту PDF (179 KB)

Вера Вратуша – Чекајући капитализам или антикапиталистички мислећи и делајући? PDF (135 KB)

Марта Сјеничић – Правни и институционални аспекти заштите психијатријских болесника PDF (107 KB)

 

РЕЦЕНЗИЈЕ

Бранка Галић PDF (139 KB)

САОПШТЕЊЕ РЕДАКЦИЈЕ PDF (40 KB)

ОДГОВОР НА ПИСМО РЕДАКЦИЈИ PDF (59 KB)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ PDF (99 KB)

Социолошки преглед, Год. XLVI (јануар-март 2012), no. 1