Социолошки преглед, Год. XLVI (април-јун 2012), бр. 2

Социолошки преглед, Год. XLVI (април-јун 2012), бр. 2

RS ISSN 0085-6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Sladjana Djuric – KOSOVO AND METOHIJA IN THE AFTERMATH OF THE WAR – SOCIAL AND SECURITY PARAMETERS PDF (189 KB)

Бошко Мијатовић – Економске идеје Мирка Косића PDF (135 KB)

Зоран Аврамовић – „Одлив мозгова“ из Србије ‘једно лице глобализације образовања? PDF (96 KB)

Mирко Филиповић – Трећа прекретница: Community College movement PDF (118 KB)

Исидора Јарић – Средњошколска настава социологије у периоду усмереног образовања PDF (121 KB)

Слободан Владушић – Рисманово и Пекићево разумевање карактера усмереног другима PDF (96 KB)

Марија Радоман – Ставови и вредносне оријентације средњошколаца у Србији PDF (151 KB)

Јелена Пешић – Реконструкција приступа Младена Лазића друштвеном структурисању PDF (151 KB)

 

СКУПШТИНА СРПСКОГ СОЦИОЛОШКОГ ДРУШТВА

Извештај о раду Српског социолошког друштва 2011/2012 PDF (58 KB)

Записник са редовне Годишње скупштине Српског социолошког друштва PDF (66 KB)

Записник о награди Војин Милић PDF (38 KB)

ПИСМО ПРЕДСЕДНИЦИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ PDF (43 KB)

Социолошки преглед, Год. XLVI (април-јун 2012), бр. 2