Социолошки преглед, Год. XLIX (јануар-март 2015), бр. 1

Социолошки преглед, Год. XLIX (јануар-март 2015), бр. 1

RS ISSN 0085 – 6320, UDK 316

 

Студије и чланци

Ана Пајванчић-Цизељ – Социологија окружења између класичне социолошке традиције и Хове еколошке парадигме (173 KB)

Дејан Р. Дашић – Кинематографија као средство креирања негативних стереотипа о Србима (175 KB)

Veselin Kljajić, Milica Kljajić – Printed VS on-Line Media and Challenges for Editorial Concepts: Example of News Magazines in Serbia (229 KB)

Јасмина Арсенијевић, Милица Андевски – Грађански активизам и нова медијска писменост (205 KB)

Отилиа Велишек-Брашко – Инклузивно-образовна политика у Европи и региону (148 KB)

Прикази

Образложење Одлуке за награду књиге Моћ и сексуалност: социологија геј покрета Слободана Антонића и Танатополитика (социолошкоисторијска анализа политичке употребе смрти) Торода Куљића (70 KB)

Тања Станишић – Споменица социолога села (71 KB)

Из рада Српског социолоског друштва – Записник (103 KB)

Упутство сарадницима (90 KB)

Социолошки преглед, Год. XLIX (јануар-март 2015), бр. 1