Социолошки преглед, Год. XLIX (2015), бр. 3

Социолошки преглед, Год. XLIX (2015), бр. 3

 

Јелена Гуга

Ка проширеној реалности: дијалектика физичког и виртуелног простора

Towards Augmented Reality: The Dialectics of Physical and Virtual Space

 

Владимир Гвозден и Алпар Лошонц

Простор и робно друштво

Space and Commodity-Based Society

 

Светлана Батарило

Град као рекламни простор

The City as an Advertising Space

 

Милоје Грбин

Фуко и простор

Foucault and Space

 

Слободан Прошић

Глобализација vs. фрагментација простора

Globalisation vs. Fragmentation of Space

 

Бојана Р. Миодраговић

Производња простора и дискурса у мултикултуралном друштву

Production of Space and Discourse in a Multicultural Society

 

Мира Беќар

Простор, језик и моћ: реторика уличних протеста

Space, Language and Power: The Rhetoric of Street Protests

 

Душан Ристић и Душан Маринковић

Праксе, моћ и простор

Practice, Power and Space

 

Павле Миленковић

Категорије простора у музици и стилови живота

Categories of Space in Music and Lifestyles

Социолошки преглед, Год. XLIX (2015), бр. 3