Социолошки преглед, Vol. XXXIX (октобар-децембар 2005), no. 3

Социолошки преглед, Vol. XXXIX (октобар-децембар 2005), no. 3

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Слободан Антонић – Изборна колебљивост у Србији: поређење и објашњење PDF (413 KB)

Жолт Лазар, Драган Коковић – Етничка дистанца у Војводини PDF (397 KB)

Јован Ћирић – Држава и организовани криминал PDF (447 KB)

Лилијана Чичкарић – Теоријско хипотетички оквир за истраживање политичке социјализације у породици PDF (348 KB)

Нада Новаковић – Штрајкови у Србији од 2000. до 2005. године PDF (580 KB)

Бранислав Симоновић, Зоран Поповић – Могућност примене метода квантификације квалитативних обележја у друштвено-научним истраживањима PDF (364 KB)

 

ПРИКАЗИ

Милан М. Мишковић – Драма глобализације и транзиције PDF (171 KB)

Социолошки преглед, Vol. XXXIX (октобар-децембар 2005), no. 3