Социолошки преглед, Vol. XLIIII (2009), no. 3

Социолошки преглед, Vol. XLIIII (2009), no. 3

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Милан Брдар – Од нормативне ка позитивној епистемологији: скица проблема научне чињенице PDF (314 KB)

Драган Д. Лакићевић – Одбрана индивидуализма PDF (234 KB)

Valentina Sokolovska, Katarina Cobanovic, Slobocan Nicin – Statistical Analysis of Marital Status of the Vojvodina’ Population PDF (253 KB)

Лилијана Чичкарић – Политичка партиципација и репрезентација жена у земљама постсоцијалистичке Европе PDF (245 KB)

Мирјана Бобић – Дијаспора као економски и социјални капитал Србије PDF (255 KB)

 

ПОЛЕМИКЕ

Слободан Вукићевић – (Не)научна критика једног несоциолога PDF (167 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Предраг Свилар – Медијска стигматизација Срба и балканистички приступи западних медија PDF (165 KB)

Драго Перовић – Ратко Р. Божовић, Живот културе (Филип Вишњић, Београд 2009) PDF (104 KB)

 

IN MEMORIAM

Мирана Љубичић – Проф. др Петар Опалић (1947-2009) PDF (98 KB)

Социолошки преглед, Vol. XLIIII (2009), no. 3