Социолошки преглед, Vol. XLII (2008), no. 1

Социолошки преглед, Vol. XLII (2008), no. 1

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

ЧЛАНЦИ

Gorana Djoric – Making Welfare Regime Analysis Sensitive to Gender Relations PDF (292 KB)

Sergej Flere, Rudi Klanjsek – Serbian Ortodox Religiousness: An Empirical and Comparative Portrait PDF (257 KB)

Петар Бојанић – Суверен, суверено, сувереност. О правној фикцији, о растеловљењу и о крварењу у име суперлатива PDF (410 KB)

Зоран Аврамовић – Да ли је друштво знања нови тип друштва PDF (303 KB)

Невен Цветићанин – Превазилажење контекста Француске револуције у постмодерном добу – потирање поделе политичкога поља на левицу и десницу PDF (350 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Михаило В. Поповић – Један осврт на Социолошки речник PDF (196 KB)

Аљоша Мимица – Не бих да зановетам, али ипак… PDF (142 KB)

Социолошки преглед, Vol. XLII (2008), no. 1