Најава темата

Архива темата

 
Социолошки преглед LVII (1)/2023 тематски блок “Реинтерпретација Русије у светлу нове светске кризе.ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ
 
Sociološki pregled/ Sociological Review 57 (1)/2023 Thematic Issue “Reinterpretation of Russia in light of the new world crisis.“ CALL FOR PAPERS