Контакт

е-адреса: socioloskipregled@rcub.bg.ac.rs,

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ:
Социолошки преглед
(Институт за политичке студије)
Светозара Марковића 36
11000 Београд

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА
Претплата на Социолошки преглед, почев од 2021. године, износи:
– за појединце: 2000 динара годишње
– за институције: 4000 динара годишње
– цена једног броја: 700 динара
– за иностранство: 50 евра годишње

Претплата се уплаћује на рачун Српског социолошког друштва, Београд, Светозара Марковића 36, бр. рачуна 205-65241-14 сврха уплате: Годишња претплата на часопис Социолошки преглед за ХХХХ годину.
Важно је да уплатилац читко наведе своју поштанску адресу, како би му часопис био редовно испоручиван.