СЦИндекс – Социолошки преглед

Ова страна је информативна. Све релевантне информације о часопису доступне су на сајту СЦИндекс (који развија и одржава Центар за евалуацију у образовању и науци), на страни додељеној Социолошком прегледу, на српском и на енглеском језику. This page is informative. All relevant information is available on SCindex (the site is developed and maintained by the CEON/CEES), in the section dedicated to the Journal, which serves as the Journal’s official web site. It is available in Serbian and English.

     
На наведеном линку су доступне информације о уредништву, упутства за ауторе, као и актуелна уређивачка политика, која прецизира следеће елементе:

  • рецензентски поступак: рецензенти, рецензентски процес, разрешавање несагласности;
  • одговорности: аутора, уредништва и рецензената;
  • етичност публиковања: разрешавање неетичких поступака, спречавање плагијаризма и политика повлачења;
  • отворени приступ: политика отвореног приступа, архивирање дигиталне верзије, наплата трошкова ауторима;
  • ауторска права и лиценирање.

За потребе уређивања Часопис користи електронски систем уређивања АСИСТЕНТ, који омогућава транспарентност и јавност целог процеса, од пријаве рада, преко рецензирања, до објављивања рукописа. У оквиру електронског система примљени рукописи се подвргавају провери на плагирање коришћењем сервиса iThenticate (CrossRef и CrossCheck).

Сви примљени радови се рецензирају и да би рад био објављен неопходно је да добије најмање две позитивне рецензије.

Часопис примењује „двоструки слепи поступак рецензије“, што значи да аутори радова не знају ко им је рецензирао рад, а рецензенти не знају чији рад рецензирају.