Угљеша Звекић (1983-1985)

Угљеша Звекић

Угљеша Звекић (Београд, ), дипломирао на Правном факултету (1973), магистрирао социологију на Универзитету у Денверу (САД, 1975), докторирао социологију на Правном Факултету у Београду (1983). Главни уредник Социолошког прегледа 1983-1985. (заједно са Аљошом Мимицом). Заменик Директора Института Уједињених нација за истраживања криминала и кривично-правних система (UNICRI) са седиштем у Риму, заменик директора Канцеларије Уједињених нација за контролу дрога и криминала за јужноафрички регион (UNODC-ROSA) са седиштем у Преторији, шеф одељења за стратешко планирање и евалуацију у Канцеларији Уједињених нација за контролу дрога и криминала (UNODC) са седиштем у Бечу, научни саветник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, професор криминологије на Универзитету у Халу, Велика Британија, гостујући професор на Правном факултету у Београду. Амбасадор је Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви (од 2009), где је изабран за председавајућег Генералне скупштине Светске организације за интелектуалну својину, за период 2011-2013. Председник је Економске комисије Уједињених нација за Европу. Књиге: Професија судија – социолошка анализа (1985), Research and International Co-operation in Criminal Justice (1987), Analysing (in)formal mechanisms of crime control: a cross-cultural perspective (1988, заједно са Mark Findlay), Alternative Policing Styles (1993), Criminal victimisation in countries in transition (1998), Жртве криминала у земљама у транзицији (2001).

Овде можете прочитати рад Угљеше Звекића „Међугенерацијска вертикална покретљивост“, Социолошки преглед, год. 15(1981), бр. 1-2, стр. 115-122.

Угљеша Звекић (1983-1985)