Стјепан Гредељ (1987-1988)

Стјепан Гредељ (1987-1988)

Стјепан Гредељ (Скопље, 1953), дипломирао (1978), магистрирао (1985) и докторирао (1993) социологију на Филозофском факултету у Београду. Од 1982. ради у Институту за филозофију и друштвену теорију (научни саветник од 2002), чији је био и директор (2003-2010). Главни уредник часописа Филозофија и друштво (2003 – 2010), заменик главног уредника Социолошког прегледа (1984–1986, 1992–1994), те главни уредник (1987-1988). Бавио се и истраживањем јавног мнења у агенцији „Аргумент“. Члан Савета за борбу против корупције. Књиге: С ону страну огледала (1986), Велико спремање радија (1998), Водич ка креативној комуникацији (1997, заједно са Зденком Миливојевић, Александром Пејатовић и Драганом Илић), Медији у Србији: слободни и ослобођени (2001, заједно с Мирјаном Тодоровић), Упутство за употребу корупције (2002, заједно са Зденком Миливојевић, Миланом Николићем и Весном Крстић), Професија (и) корупција (2005, заједно са Зораном Гавриловићем и Наталијом Шолић), Разговор са Србијом (2005, заједно са Наташом Настић), Професија између корупције и интегритета (2011, заједно са Зораном Гавриловићем).

Стјепан Гредељ (1987-1988)