Библиографија Социолошког прегледа 1998-2008.

Бојана Вукотић

БИБЛИОГРАФИЈА СОЦИОЛОШКОГ ПРЕГЛЕДА 1998-2008.[1]

Социолошки преглед, први југословенски социолошки часопис, први пут је као зборник објављен 1938. године. Обновљен је 1961. године, најпре као зборник, а од 1964. као часопис.

Издавач часописа је Социолошко друштво Србије (од 2006. године Српско социолошко друштво) у сарадњи са Институтом друштвених наука (Београд) и Институтом за криминолошка и социолошка истраживања (Београд).

У периоду који обухвата ова библиографија (од 1998. до 2008. године) главни и одговорни уредници Социолошког прегледа били су: Милан Брдар (1998, бр. 1-3/4), Зоран Аврамовић (1999, бр. 1/2-2000, бр. 1/2), Слободан Вуковић (2000, бр. 3/4-2003, бр. 3/4), Гордана Трипковић (2004, бр.1/2-2006, бр. 1) и Слободан Антонић (2006, бр. 2-2008, бр. 4). Заменици уредника су били: Зоран Аврамовић (1998, бр. 1-3/4), Душан Давидовић (1999, бр. 1/2-2003, бр. 3/4), Слободан Антонић (2004, бр.1/2-2006, бр. 1) и Жолт Лазар (2006, бр. 2-2008, бр. 4).

У уређивању Социолошког прегледа 1998-2008 учествовали су следећи чланови Редакције: Зоран Аврамовић (1998, бр. 1-2000, бр. 1/2), Милан Брдар (1998, бр. 1-3/4; 2002, бр. 1/2-2008), Мирјана Васовић (2002-2006, бр. 1), Вера Вратуша-Жуњић (1998, бр. 1-3/4), Veljko Vujacic (Oberlin College, Ohio, USA) (2007, бр. 1-2008), Слободан Вуковић (2004, бр. 1/2-2008), Владимир Вулетић (1998, бр. 1-3/4), Душан Давидовић (1998, бр. 1-2003, бр. 3/4), Симка Делетић (2000, бр. 3/4-2003, бр. 3/4; 2006, бр. 2-2008), Драгољуб Ђорђевић (2004, бр. 1/2-2006, бр. 1), Драган Жунић (1998, бр.1-1999, бр. 2), Aleksandar Jokic (Portland Sate University, USA) (2007, бр. 1-2008), Јован Комшић (2004, бр. 1/2-2006, бр. 1), Зорица Кубурић (1998, бр. 1-2001, бр. 3/4), Анкица Кубуровић (2004, бр. 1-2006, бр. 1), Жолт Лазар (2002, бр. 1/2-2008), Милован Митровић (1999, бр. 1/2-2003, бр. 3/4), Радмила Накарада (1999, бр. 1/2-2001, бр. 3/4), Нада Новаковић (1999, бр. 1/2-2003, бр. 3/4), Дејан Орлић (2006, бр. 2-2008), Живојин Петровић (2006, бр. 2-2008), Мирјана Рашевић (1999, бр. 1/2-2001, бр. 3/4), Бранимир Стојковић (1998, бр. 1-3/4), Гордана Трипковић (1998, бр. 1-2003, бр. 3/4), Marjorie Cohn (Santa Clara University School of Law, USA) (2007, бр. 1-2008).

У финансирању часописа учествовали су: Министарство за науку и технологију Републике Србије (1998,1999,2001), Министарство за науку и технологију Републике Србије, Савезно министарство за науку, развој и животну средину и Секретаријат за информисање Скупштине града Београда (2000), Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије и Савезни секретаријат за науку, развој и животну средину (1-2/2002), Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије (3-4/2002, 1-2/2003), Министарство за науку и животну средину Републике Србије (3-4/2003), Министарство науке и животне средине Републике Србије (1-2/2004), Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије (3/2004-2008).

У последњој деценији часопис је штампан у две штампарије: MDD System, Београд (1998-2000) и Гораграф, Београд (2001-2008) у следећим тиражима: 600 примерака (од бр. 1/1998 до бр. 1-2/2001), 550 примерака (од бр. 3-4/2001 до бр. 2/2004), 500 примерака (од бр. 3/2004 до 2008). Штампано је 44 броја у 32 свеске (20 појединачних бројева и 12 двоброја):

Год. 32 (1998): бр. 1, 2, 3/4

Год. 33 (1999): бр. 1/2, 3/4

Год. 34 (2000): бр. 1/2, 3/4

Год. 35 (2001): бр. 1/2, 3/4

Год. 36 (2002): бр. 1/2, 3/4

Год. 37 (2003): бр. 1/2, 3/4

Год. 38 (2004): бр. 1/2, 3, 4

Год. 39 (2005): бр. 1, 2, 3, 4

Год. 40 (2006): бр. 1, 2, 3, 4

Год. 41 (2007): бр. 1, 2, 3, 4

Год. 42 (2008): бр. 1, 2, 3, 4

Објављена су четири тематска броја:

1. НАТО агресија : преседан и последице, бр. 1/2 (1999);

2. Саопштења са научног скупа Србија и свет који је одржан 29. и 31 маја 2000. године на Бранковцу (Фрушка Гора) у оквиру традиционалног окупљања социолога под називом Новосадски социолошки дани, бр. 3/4 (2000);

3. Један део саопштења са научног скупа Социологија и проблеми регионализације који је одржан од 7. до 9. јуна 2002. године на Бранковцу (Фрушка Гора) у оквиру традиционалног окупљања социолога под називом Новосадски социолошки дани бр. 1/2 (2002);

4. Саопштења са научног скупа Друштво у транзицији – модели, алтернативе, перспективе који је одржан од 28. до 30. маја 2004. године у Моровићу у оквиру редовног окупљања социолога на манифестацији Новосадски социолошки дани бр. 1/2 (2004).

У броју 3/4 (1998) објављен је тематски блок – саопштења са научног скупа Социологија и наше време који је одржан 11. и 12 јуна 1998. на Иришком венцу у организацији Социолошког друштва Србије и Одсека за социологију Филозофског факултета у Новом Саду

Часопис је доступан и у електронском издању, од бр. 1-2/2000, на веб адреси www.socioloskipregled.org.rs

До сада су објављене две библиографије Социолошког прегледа: Библиографија Социолошког прегледа 1938-1988 / Добрило Аранитовић. – Год. 22, бр. 4 (1988), стр. 3-114 и Библиографија Социолошког прегледа 1988-1997 / Бојана Вукотић. – Год. 32, бр. 1 (1998), стр. 91-128. И ова библиографија задржава распоред грађе према УДК класификацији, у оквиру тематских целина прилози су сложени азбучно према наслову, а ради лакшег сналажења садржи и Регистар аутора.

 

БИБЛИОГРАФИЈА СОЦИОЛОШКОГ ПРЕГЛЕДА

 

011/016 – БИБЛИОГРАФИЈЕ

 

1. Библиографија Социолошког прегледа 1988-1997 / Бојана Вукотић. – Год. 32, бр. 1 (1998), стр. 91-128.

2. Библиографија Социолошког прегледа 1998-2008 / Бојана Вукотић. – Год. 42, бр. 4 (2008), стр. 601-

3. На коњу с лап-топом у бисагама : (одабрана ромолошка литература) / Драгољуб Б. Ђорђевић. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 439-451.

 

050 – ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ. ПЕРИОДИКА

 

Социолошки преглед

4. Из рада Редакције. – Преписка Драгана Жунића и Зорана Аврамовића, главног и одговорног уредника. – Год. 33, бр. 3/4 (1999), стр. 342-343.

5. Из струке. – Преписка Лазара Жолта, Редакције и Социолошког друштва Србије поводом рада Гордане Вуксановић „Богардусова скала социјалног одстојања – предности и ограничења“ објављеног у Социолошком прегледу бр. 1/2 за 2004. годину. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 497-508.

6. Извештај о раду Редакције часописа Социолошки преглед. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 252.

7. Упутство сарадницима. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 194.

 

061 – ОРГАНИЗАЦИЈЕ. УДРУЖЕЊА. КОРПОРАЦИЈЕ. ДРУШТВА. КОНГРЕСИ. ИЗЛОЖБЕ

 

Социолошко друштво Србије

8. Из рада Друштва. – Садржи: Извештај о активностима у периоду 2002. до 2005. године, План рада за 2006. годину и Статут Српског социолошког друштва. – Год 42, бр. 3 (2008), стр. 453-469.

9. Из рада Друштва. – Садржи: Извештај о раду Социолошког друштва Србије у периоду 2000-2002 године, 2 писма министру просвете и спорта Гаши Кнежевићу и Извод из закључака међукатедарског састанка социолога. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 247-252.

10. Из рада Друштва. – Садржи: информацију о одржаној редовној годишњој скупштини Социолошког друштва Србије и избору новог Председништва Друштва и нове Редакције часописа; обавештење члановима Социолошког друштва Србије и Социолошког удружења Србије и Црне Горе. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 367-370.

11. Из Социолошког друштва. – Информација о саставу новог председништва Друштва и нове редакције часописа. – Год. 36, бр. 3/4 (2002), стр. 447.

12. Извештај о раду Председништва Социолошког друштва Србије за период 1996-2000 године. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 159-160.

13. Преписка Социолошког друштва Србије са социолозима из Европе и света током НАТО агресије на СРЈ. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 155-174.

14. Текуће активности Друштва. – Садржи: Записник са Скупштине Социолошког друштва Србије и Статут Српског социолошког друштва. – Год. 40, бр. 2 (2006), стр. 303-319.

 

Остала стручна удружења

15. Социолошком прегледу. – Протест упућен ЈУНИР-у. – Потписао: Мирољуб Јевтић. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 158.

 

Стручни и научни скупови

16. Белешка приређивача. – Увод у броју који доноси саопштења са научног скупа Друштво у транзицији – модели, алтернативе, перспективе који је одржан од 28. до 30. маја 2004. године у Моровићу у оквиру редовног окупљања социолога на манифестацији Новосадски социолошки дани. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 3.

17. Реч организатора. – Увод у броју који доноси саопштења са научног скупа Новосадски социолошки дани који је одржан 29. и 31 маја на Бранковцу. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 3.

18. Уводна напомена. – Обавештење читаоцима да број доноси један део саопштења са научног скупа Социологија и проблеми регионализације који је одржан од 7. до 9. јуна на Бранковцу (Фрушка Гора) у оквиру традиционалног окупљања социолога под називом Новосадски социолошки дани. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 3.

 

1 – ФИЛОЗОФИЈА

 

19. Дијалектика просветитељства или дијалектика просвећености / Миле Савић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 2 (2006), стр. 165-187.

20. Нормативна структура науке и социолошка амбиваленција / Марко Шкорић. – Год. 42, бр. 4 (2008), стр. 551-577.

 

159.9 – ПСИХОЛОГИЈА

 

21. Агресија и патња код ауторитарности / Слободанка Бакић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 339-345.

22. Богардусова скала социјалног одстојања – предности и ограничења / Гордана Вуксановић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 309-320.

23. Главна обележја ужих социолошких теорија објашњења душевног поремећаја / Петар Опалић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 2 (2006), стр. 189-205.

24. За емоционално, традиционално и дискурзивно у психотерапији / Петар Опалић. – Поводом књиге Светомира Бојанина Огледи о самосвести, Београд, 1999. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 147-151.

25. Неки аспекти односа између психијатрије и политике / Петар Опалић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 385-400.

26. Патографске студије и психопатологија као извор сазнања о друштву / Петар Опалић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 1 (2007), стр. 3-19.

27. Petar Opalić: Qualitative and Psychometric Research of Refugees and Traumatised Subjects in Belgrade, Psychosozial-Verlag, 2005. / Милана Љубичић. – Приказ. – Год. 40, бр. 3 (2006), стр. 471-474.

28. Расцепи у Србији и устаљење демократије / Слободан Антонић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 1 (2007), стр. 21-55.

29. Самоубиство старих : (не)вољно напуштање живота / Бранислава Кнежић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 2 (2006), стр. 283-295.

30. Социјални аспекти магијског и религијског у схватању менталног здравља/ Петар Опалић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 4 (2007), стр. 509-520.

 

17 – ЕТИКА. МОРАЛ. ПРАКТИЧНА ФИЛОЗОФИЈА

 

31. Дејтонски идеали и српска реалност / Алфред Рубин ; с енглеског превео IVан Вуковић. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 347-356.

32. О новим путевима мира на Балкану / Данијела Здравковић. – Приказ књиге: Љубиша Р. Митровић, Ка култури мира на Балкану (Прилози социологији регионалних процеса и савременој балканистици), Ниш, 2005. – Год. 40, бр. 1 (2006), стр. 127-133.

33. Против антиратног пацифизма / Александар Јокић. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 49-67.

34. Fiat iustitia et pereat mundus / Данило Вуковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 33, бр. 3/4 (1999), стр. 307-323.

35. Хуманик? / Светозар Стојановић. – Summary. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 5-27.

 

2 – РЕЛИГИЈА. ТЕОЛОГИЈА

 

36. Ђуро Шушњић: Религија, I-II, Београд, 1998. / Мирољуб Јевтић. – Приказ. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 155-157.

37. Ислам у делу IVе Андрића / Јован Р. Марјановић. – Приказ књиге: Мирољуб Јевтић, Ислам у делу IVе Андрића, Београд, 2000. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 170-174.

38. Модерни свет као преображено хришћанство / Владимир Н. Цветковић. – Приказ књиге: Жан Делимо, Настанак и учвршћење реформације, Сремски Карловци-Нови Сад, 1998. – Год. 33, бр. 3/4 (1999), стр. 325-330.

39. Serbian Ortodox Religiousness : an Empirical and Comparative Porttrait / Sergej Flere, Rudi Klanjšek. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 1 (2008), стр. 27-44.

 

303 МЕТОДОЛОГИЈА И МЕТОДЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 

40. Могућности примене метода квантификације квалитативних обележја у истраживањима из области друштвених наука / Бранислав Симоновић, Зоран Поповић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 3 (2005), стр. 327-348.

41. Примјер примјене фактолошке анализе као начина осавремењивања анализе безбједносних појава / Зоран Кековић, Милан Даничић. – Год. 42, бр. 4 (2008), стр. 579-599.

 

314 – ДЕМОГРАФИЈА

 

42. Демографска садашњост и непосредна будућност Београда / Мирјана Рашевић, Горан Пенев. – Summary. – Са литературом. – Год. 35, бр. 3/4 (2001), стр. 261-276.

43. Друштво у транзицији и промене у кретању становништва – пример Војводине / Снежана Стојшин. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 355-365.

44. Ка задовољењу потреба популације старих лица / Мирјана Рашевић, Бошко Мијатовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 4 (2004), стр. 481-506.

45. Serbia : Transition from Abortion to Contraception or not? / Mirjana Rašević. – Резиме. – Са литературом. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 295-305.

46. Социјални утицаји и репродуктивно здравље адолесцената / Биљана Станковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 3 (2007), стр. 327-350.

47. Социјално-економски положај старих у Србији / Бошко Мијатовић. – Summary. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 225-240.

48. Социо-демографске и етничке особености Рома у Србији / Нада Радушки. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 271-284.

49. Социодемографске карактеристике становништва Косова и Метохије / Нада Радушки. – Summary. – Год. 32, бр. 2 (1998), стр. 205-216.

50. Становништво и теорија : прилози реду / Марина Благојевић. – Поводом зборника текстова: Милош Мацура, Изабрани радови, Београд, 1997. – Год. 32, бр. 2 (1998), 252-255.

 

316 – С О Ц И О Л О Г И Ј А

 

51. Један осврт на Социолошки речник / Михаило В. Поповић. – Поводом књиге: Sociološki rečnik, priredili A.Mimica, M.Bogdanović, Beograd, 2007. – Год. 42, бр. 1 (2008), стр. 121-126.

52. Лексикографска транзиција у социологији / Миодраг Ранковић. – Поводом књиге: Sociološki rečnik, priredili A.Mimica, M.Bogdanović, Beograd, 2007. – Год. 41, бр. 3 (2007), стр. 434-441.

53. Не бих да зановетам, али ипак… / Аљоша Мимица. – Одговор на осврт З.Аврамовића поводом Социолошког речника у Социолошком прегледу бр. 3/2007. – Год. 42, бр. 1 (2008), стр. 127-128.

54. О једном непријатном случају : поводом објављивања Социолошког речника / Михаило В. Поповић. – Год. 41, бр. 3 (2007), стр. 418-433.

55. О једном увредљивом зановетању / Зоран Аврамовић. – Одговор на осврт А.Мимице под насловом Не бих да зановетам, али ипак… у Социолошком прегледу бр. 1/2008. – Год. 42, бр. 2 (2008), стр. 261-262.

56. Социологија као струка – неискоришћене могућности / Првослав Вучковић. – Год. 40, бр. 2 (2006), стр. 297-301.

57. Социолошко знање под окриљем приватне политике / Зоран Аврамовић. – Поводом књиге: Sociološki rečnik, priredili A.Mimica, M.Bogdanović, Beograd, 2007. – Год. 41, бр. 3 (2007), стр. 413-417.

 

316.1 – ПРЕДМЕТ И СВРХА СОЦИОЛОГИЈЕ

 

58. Социолошка наука и наше време / Загорка Голубовић.. – Референце. – Summary. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 265-274.

59. Шта ће бити са социологијом у Србији? / Зоран Аврамовић. – Год. 35, бр. 3/4 (2001), стр. 321-330

 

316.2 – СОЦИОЛОШКИ ПРАВЦИ И ГЛЕДИШТА

 

60. Биосоцијалне теорије инцест табуа / Марко Шкорић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 4 (2004), стр. 527-559.

61. Деконструкција Диркема: медикализација концепта социјалне контроле и клиникализација концепта друштвене праксе / Душан Маринковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 4 (2004), стр. 583-601.

62. Институционализација социологије тела: „соматизација“ социологије или „социологизација“ тела? / Сузана Игњатовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 3 (2006), стр. 413-432.

63. Један нови водич кроз социологију / Срђан Шљукић. – Приказ књиге: Миле Ненадић, Социолошки итинерер, Београд, 1999. – Год. 33, бр. 3/4 (1999), стр. 331-335.

64. О феноменологији провинцијализације наше научне критике : (критичко-идеолошки циркус као последњи пир дворских луда пропалог црвеног цара) / Милан Брдар. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 357-408.

65. Оглед о Диркемовом схватању магије / Жолт Лазар. – Белешке. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 3 (2006), стр. 393-411.

66. Право као независан систем комуникација / Нина Костић-Марковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 311-335.

67. Смисао функције Манхајмове социологије знања: ново тумачење / Милан Брдар. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1 (2005), стр. 3-32.

68. Теорија друштвеног система као „ткање“ структурног функционализма – прилог за ново тумачење Парсонса / Милан Брдар. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 2 (2007), стр. 145-183.

69. Трансформација критичке теорије у апологију у делу Јургена Хабермаса / Вера Вратуша-Жуњић. – Summary. – Са литературом. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 23-47.

70. У одбрану Парсонсовог схватања моћи / Слободан Антонић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 1 (2006), стр. 57-79.

71. Функционализам Талкота Парсонса у покушају објашњења етничких односа / Валентина Соколовска. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 419-429.

 

316.3 – ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА. ДРУШТВО КАО ДРУШТВЕНИ СИСТЕМ

 

72. Вил Хатон и Ентони Гиденс (прир), На IVици, живети с глобалним капитализмом, Плато, Београд, 2003 / Драган Петровић. – Приказ. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 361-363.

 

316.32 – ГЛОБАЛНА ДРУШТВА

 

73. Глобализација и десуверенизација : проблем регионализације Србије у актуелном геополитичком контексту / Милан Брдар. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 57-80.

74. Глобализација и Србија / Милан Трипковић. – Summary. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 61-74.

75. Границе региона : хетеротопија и идентитет. Епистемолошки аспект / Павле Миленковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 201-217.

76. Регионализам и демократија : (регионализам као идеолошко средство десуверенизације) / Зоран Аврамовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 191-200.

77. Регионализација и мултикултуралност у социолошкој перспективи / Милан Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 5-16.

 

316.334 – ПОДСИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИЈЕ ГЛОБАЛНОГ ДРУШТВА. СОЦИОЛОГИЈА РАДА, ПОЛИТИКЕ, ПРАВА, ЕКОЛОГИЈЕ. СТРУКТУРА СТАНОВАЊА

 

78. Друштвене институције и културни идентитет / Милован М. Митровић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 45-54.

79. Зоран Видојевић, Традиција (тј. Транзиција), рестаурација и неототалитаризам, Центар за социолошка истраживања, Институт друштвених наука, Београд, 1997. / Мирослав Печујлић. – Приказ. – Год 32, бр. 2 (1998), стр. 250-251.

 

316.334.2 – СОЦИОЛОГИЈА ЕКОНОМСКИХ ПОДСИСТЕМА И ИНСТИТУЦИЈА. ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА. СОЦИОЛОГИЈА ЕКОНОМИЈЕ

 

80. Економска структура друштва и континуитет власти у Србији / Слободан Вуковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 3-21.

81. Етичка димензија пословања у транзиционим процесима / Вера Минић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 101-113.

82. Мађарско друштво у транзицији / Терез Ковач. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 55-66.

83. Основне стратегије транзиције и њихова логика: актери, алтернативе и перспективе / Милан Брдар. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 3 (2004), стр. 445-462.

84. Политички и економски фактори закаснеле транзиције у Србији / Коста Јосифидис, Зора Прекајац. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 67-83.

85. Social Capital During Transition / Мирослав Прокопијевић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 3/4 (2002), стр. 255-273.

86. Социолошке особености радне мотивације у региону ’90-тих : новосадски узорак / Марица Качавенда. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 219-226.

87. Транзициони процес : подстицање слободног предузетништва / Божо Стојановић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 3/4 (2002), стр. 275-298.

88. Утицај модела приватизације на друштво у транзицији / Данијел Цвјетићанин. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 85-99.

 

316.334.22 – СОЦИОЛОГИЈА РАДА

 

89. Светски мегатрендови у сфери рада и стање у Србији 2000-те / Силвано Болчић. – Summary. – Са литературом. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 75-84.

 

316.334.3 – СОЦИОЛОГИЈА ПОЛИТИЧКИХ ПОДСИСТЕМА И ИНСТИТУЦИЈА. ПОЛИТИЧКА СОЦИОЛОГИЈА

 

90. Баштина филозофије либерализма / Данијел Пантић. – Приказ књиге: Драган Д. Лакићевић, Божо Стојановић, Илија Вујачић, Теоретичари либерализма, Београд, 2007. – Год. 41, бр. 4 (2007), стр. 561-563.

91. Србија између изолације и интеграције: „економска култура“ и интересно условљено деловање / Милан Трипковић, Гордана Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 1 (2007), стр. 73-95.

 

316.334.5 – СОЦИОЛОГИЈА ЕКОЛОШКИХ ПОДСИСТЕМА И ИНСТИТУЦИЈА

 

92. Социјалноеколошки оквири социјалног капитала у Војводини / Љубинко Пушић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 3 (2006), стр. 347-363.

 

316.334.52 – РЕГИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ И ПРОУЧАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

93. Контроверзе око децентрализације, регионализације и локалне самоуправе у Србији / Милован Митровић. – Summary. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 81-90.

94. ‘Порозна’ државност versus тврде границе: утицај источноевропског проширења ЕУ на Румунију и Југославију / Џуди Бат. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 17-42.

95. Регионализам на примеру Мађарске / Терез Ковач. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 43-55.

96. Регионализација у Србији: између централизма и регионализма / Милан Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 1/2 (2003), стр. 33-48.

97. Савремене концепције регионализма и проблем статуса Војводине / Радивој Степанов, Жолт Лазар. – Породица у историјској и регионалној перспективи / Гордана Трипковић. – Zusammensfassung. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 127-145.

 

316.334.55/.56 – СОЦИОЛОГИЈА ГРАДСКИХ И СЕОСКХ СРЕДИНА (СОЦИОЛОГИЈА СЕЛА И ГРАДА). СОЦИОЛОГИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ

 

98. Домети и ограничења сеоске локалне иницијативе / Крстан Малешевић. – Summary. – Са литературом. – Год. 35, бр. 3/4 (2001), стр. 277-294.

99. Концепт друштвеног капитала и економско-теоријски „империјализам“ / Наташа Голубовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 2 (2007), стр. 265-279.

100. Могућности и границе етносоциологије / Данијела Здравковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 1/2 (2003), стр. 137-160.

101. О предностима живота у Новом Саду: мишљење становника Војводине / Љубинко Пушић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 383-399.

102. Предузетници и процеси урбаног уређења града / Љубинко Пушић. – . – Summary. – Са литературом. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 19-54.

103. Четири питања о загубљеном интересовању урбанизма за друштвену стварност града (код нас) / Љубинко Пушић. – Summary. – Год. 33, бр. 3/4 (1999), стр. 243-256.

 

316.34 – ДРУШТВЕНА СТРАТИФИКАЦИЈА. СОЦИЈАЛНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА

 

104. Генеза аустралијске имиграционе политике / Љубица Р. Јарић. – Summary. – Са литературом. – Год. 35, бр. 3/4 (2001), стр. 295-319.

105. Друштвена структура у бившим социјалистичким земљама: транзиција или трансформација / Срђан Шљукић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 267-279.

106. Карактеристике радног законодавства у „пост-социјалистичкој“ Југославији / Нада Новаковић. – Summary. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 55-73.

107. Making Welfare Regime Analysis Sensitive to Gender Realtions / Gorana Đorić. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 1 (2008), стр. 3-26.

108. Милош Немањић, Један век српске стваралачке интелигенције (1820-1920), Идеа, Београд, 2001. / Бранимир Стојковић. – Приказ. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 167-170.

109. Националне мањине и међуетнички односи на Балкану / Нада Радушки. – Summary. – Са литературом. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 75-91.

110. Расправа о класи у савременој социологији / Слободан Антонић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 2 (2008), стр. 147-169.

111. Социо-професионалне категорије и потрошња / Мирко Филиповић. – Год. 32, бр. 2 (1998), стр. 237-246.

112. Ставови српске политичке елите о женама у политици / Ана Вуковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 343-363.

 

316.356.2 – СРОДНИЧКЕ ГРУПЕ. ПОРОДИЦА. СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

 

113. Нови искорак у нашој науци о породици / Гордана Трипковић. – Приказ књиге: А. Милић, Социологија породице – критика и изазови, Београд, 2001. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 241-245.

114. Особености родитељства у Србији на крају XX века, релевантне за репродуктивно понашање / Анкица Кубуровић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 4 (2006), стр. 573-588.

115. Породица у историјској и регионалној перспективи / Гордана Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 111-127.

116. Породица у транзицији / Гордана Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 205-218.

117. Развод брака у контексту друштвене транзиције / Нада Половина, Маја Жегарац. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 401-417.

118. Развод брака у контексту транзиције из угла стручних радника тимова за развод / Нада Половина, Маја Жегарац. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 3 (2007), стр. 397-410.

119. Ставови младих у Србији о родитељству у периоду друштвених промена (крај 80-их – крај 90-их) / Анкица Кубуровић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 1/2 (2003), стр. 117-135.

 

316.356.4 – НЕСРОДНИЧКЕ ПРОПИСАНЕ ГРУПЕ. РАСЕ. НАЦИЈЕ

 

120. Етничка и социјална дистанца према Ромима / Слободан Миладиновић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 417-437.

121. Когнитивни аспекти антропологије етницитета / Марко Шкорић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 281-307.

 

316.37 – ПОЈЕДИНЦИ (КАО ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТ ДРУШТВЕНЕ СТРУКТУРЕ)

 

122. Маргиналије уз проблем појединаца у отвореном друштву / Анђелка Милић. – Summary. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 135-138.

 

316.4 – ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ. СОЦИЈАЛНА ДИНАМИКА

 

123. Актери и модели (дез)интеграције српског друштва / Милован М. Митровић. – Summary. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 133-145.

124. Власт и друштвени консензус / Слободан Вуковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 317-326.

125. Вредности у Србији у другом добу модернизма / Зоран Павловић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 2 (2006), стр. 247-262.

126. Динамика реформско-демократских капацитета у структурним променама субјекта транзиције / Милан Брдар. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 2 (2006), стр. 137-164.

127. Драма глобализације и транзиције / Милан М. Мишковић. – Приказ књиге: Зоран Видојевић, Куда води глобализација, Београд, 2005. – Год. 39, бр. 3 (2005), стр. 349-353.

128. Други или/и право лице демократије / Миодраг Ранковић. – Приказ књиге: Зоран Аврамовић, Друго лице демократије, Београд, 1998. – Год. 32, бр. 2 (1998), стр. 256-258.

129. Друштво на раскршћу : актуелни тренутак Србије / Владимир Милић. – Summary. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 47-53.

130. Елементи критике неолибералног модела транзиције / Загорка Голубовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 5-21.

131. Институционална „транзиција“ и „посткомунистичке“ промене у Румунији. Белешке за антропологију транспарентности / Винтила Михаилеску. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 23-36.

132. Модернизам и српски „традиционализам“ / Владимир Н. Цветковић. – Summary. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 147-158.

133. Модернизацијски потенцијал урбане мултикултуралности : с ону страну регионализма / Божо Милошевић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 173-190.

134. Нова политичност младих – глобалне промене – локални животи / Лилијана Чичкарић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 2 (2007), стр. 251-264.

135. Питање социјалног идентитета националних мањина и евроинтеграцијски процеси у Србији / Слободан Миладиновић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 2 (2006), стр. 207-245.

136. Социјална цена транзиције / Душан Павловић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 2 (2006), стр. 263-281.

137. Социологија и противречја демократске транзиције / Крстан Малешевић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 327-337.

138. Србија данас као затворено и осиромашено друштво – и где је излаз? / Загорка Голубовић. – Summary. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 41-46.

139. „Србија и свет“ – „Србија у свету“: претпоставке за разговор / Анђелка Милић. – Summary. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 55-60.

140. Србија и транзиција: у вртлогу интереса политичко-економске олигархије / Милан Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 35, бр. 3/4 (2001), стр. 251-260.

141. Стварање националних економија и разбијање Југославије / Слободан Вуковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 163-207.

142. Теорија транзиције и друштвена криза / Душко Вејновић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 37-44.

 

316.44 – ПРОЦЕСИ ДРУШТВЕНЕ СТРАТИФИКАЦИЈЕ. СТРАТИФИКАЦИОНИ ПРОЦЕСИ. ДРУШТВЕНА ПОКРЕТЉИВОСТ

 

143. Да ли је друштво знања нови тип друштва / Зоран Аврамовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 1 (2008), стр. 85-100.

 

316.47 – ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ. МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ

 

144. Раширеност и осуда корупције у Србији / Слободан Вуковић. – Summary. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 3-18.

 

316.6 – СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА

 

145. Изборна колебљивост у Србији: поређење и објашњење / Слободан Антонић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 3 (2005), стр. 229-250.

146. Персонални чиниоци осећања групне припадности и патриотизма / Биљана Требјешанин. – Summary. – Са литературом. – 32, 1 (1998), стр. 59-76.

147. Пол, класа и одлучивање на радном месту – истраживање прошлости као подстрек за будућност / Вера Вратуша-Жуњић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 2 (1998), стр. 171-183.

148. Теоријско-хипотетички оквир за истраживање политичке социјализације у породици / Лилијана Чичкарић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 3 (2005), стр. 291-307.

 

316.624 – ДЕВИЈАНТНО ПОНАШАЊЕ. СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА

 

149. Затворско дупло дно / Жељко Крстић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 337-355.

150. Кретање малољетничког преступништва у Србији у периоду 1980-2004 / Милана Љубичић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 4 (2006), стр. 591-613.

151. Неки аспекти популаризације негативног друштвеног јунака / Оливера Павићевић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 2 (2008), стр. 223-240.

 

316.64 – ДРУШТВЕНИ СТАВОВИ. ПОГЛЕДИ. ДРУШТВЕНА СВЕСТ

 

152. Аутостереотипи и хетеростереотипи према студентима новосадских факултета / Владимир Михић, Бојана Динић, Мануела Пакашки, Душица Обрадовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 443-460.

153. Етничка дистанца у Војводини : резултати истраживања / Жолт Лазар, Драган Коковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 3 (2005), стр. 251-264.

154. Етничка мржња у Срба као пропагандни мит / Мирјана Васовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 21-33.

155. Један иновативан истраживачки оглед / Миодраг Ранковић. – Поводом књиге: Зоран Аврамовић, Демократија у школским уџбеницима, Београд, 2000. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 153-154.

156. Како запослени разумевају процес транзиције у Србији: регионална специфичност / Марица Качавенда. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 343-353.

157. О једном теоријски неуспелом и садржајно проблематичном виђењу толеранције / Јаковљевић Драган. – Поводом књиге: Ђуро Шушњић, Дијалог и толеранција, Нови Сад, 1994. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 149-161.

158. Религијски селф у трансформацији : друштвене промене и религиозност грађана Војводине / Зорица Кубурић, Ненад Стојковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 321-342.

159. Страначко поистовећење: случај Србије / Слободан Антонић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 2 (2005), стр. 123-151.

160. Traditionalizm and the elements of modernity in the sexual identity of the young educated people in a big urban community / Ksenija Savin, Stanislav Fajgelj. – Literature. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 107-127.

 

316.65 – МИШЉЕЊЕ

 

161. Од варљиве љубави до медијски диктиране мржње / Мијана Васовић. – Приказ књиге: Слободан Вуковић, Како су нас волели: антисрпска пропаганда и разбијање Југославије, Нови Сад, 2007. – Год. 41, бр. 4 (2007), стр. 555-558.

 

316.66 – ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ. СОЦИЈАЛНИ СТАТУС. ДРУШТВЕНА УЛОГА

 

162. Избеглице – културни и социјални изазов / Гордана Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1 (2005), стр. 33-45.

163. Информисаност грађана Србије о инвалидима / Жолт Лазар. – Summary. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 129-140.

 

316.7 – СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ. КУЛТУРНИ КОНТЕКСТ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА

 

164. Политичка култура из генерацијске перспективе / Лилијана Чичкарић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 4 (2004), стр. 561-581.

165. Самоубиство западне културе : (симпозијум Срби и Запад, Београд, јануар 2000) / Томас Флеминг. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 99-105.

 

316.72 – РАЗЛИЧИТИ ТИПОВИ КУЛТУРЕ

 

166. Бајројтске свечаности као поље за примену Бергерове и Лукманове теорије социјалне конструкције реалности / Драгана Јеремић-Молнар. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 3 (2006), стр. 433-456.

167. „Материјал“ у Адорновој социологији музике / Драгана Јеремић-Молнар. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 365-384.

168. Мултикултурализам као увод у распарчавање државе : случај Југославије / Александар Павковић. – Summary. – Год. 32, бр. 2 (1998), стр. 155-170.

169. Мултикултуралност и регионализација у условима транзиције / Милан Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 189-203.

170. Мултикултуралност, мултикултурација и права мањина / Милан Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1 (2005), стр. 81-95.

171. Противречност наслеђеног културног обрасца и савремене интелектуалне елите у Србији / Милош Немањић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 139-149.

172. Професионална супкултура полиције / Желимир Кешетовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 115-125.

173. Процеси интеграције, регионализам и очување културног идентитета / Драган Коковић. – Summary. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 163-171.

174. Регионални идентитет и породица / Гордана Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 1/2 (2003), стр. 61-77.

175. Урбана култура : основа одрживе мултикултуралности / Љубинко Пушић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 147-161.

176. Чиниоци неговања националног и културног идентитета у Војводини / Драган Коковић, Жолт Лазар. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 1/2 (2003), стр. 49-59.

 

316.73 – КУЛТУРНА ДИНАМИКА

 

177. Друштвено-културно дјелање универзитета / Ратко Р. Божовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 93-114.

178. Интелигенција Србије и свет у историјској перспективи / Милош Немањић. – Summary. – Са литературом. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 171-177.

179. Истраживање акултурационих процеса у Војводини на основу мешовитих бракова / Валентина Соколовска. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 325-341.

 

316.74:2 – СОЦИОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ

 

180. Лијепо социолошко приповиједање / Ратко Божовић. – Приказ књиге: Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани, Скице за портрет YU социолога религије, Београд, 2008. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 471-475.

181. О актерима настајања и развоја социологије религије / Миомир IVковић. – Приказ књиге: Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани, Скице за портрет YU социолога религије, Београд, 2008. – Год. 42, бр. 2 (2008), стр. 267-269.

 

316.74:82 – СОЦИОЛОГИЈА КЊИЖЕВНОСТИ

 

182. Књижевност у кључу социологије / Ђорђе Ђорђевић. – Приказ књиге: Зоран Аврамовић, Социологија и књижевност, Београд, 2008. – Год. 42, бр. 2 (2008), стр. 269-272.

 

316.75 – НОРМАТИВНО И ВРЕДНОСНО ГЛЕДИШТЕ КУЛТУРЕ. ИДЕОЛОГИЈА

 

183. Александар Лукашенко – Слободан Милошевић: једно поређење / Слободан Антонић. – Summary. – Са литературом. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 159-170.

184. Анти-хуманизам идеологије људских права / Јован Ћирић. – Summary. – Са литературом. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 69-88.

185. Идеологија и партијско-политичка лојалност у социјалистичкој Југославији / Михаило Поповић. – Год. 38, бр. 3 (2004), стр. 463-467.

186. Преглед приступа за изучавање ауторитарности и сродних феномена / Небојша Петровић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 1/2 (2003), стр. 101-115.

187. Ратко Р. Божовић: Распад вриједности (Огледи о социјалистичкој и постсоцијалистичкој југословенској стварности), Подгорица, 1999. / Слободан Вукићевић. – Приказ. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 151-153.

188. Словенофилска социјална филозофија / Милан Суботић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 1 (1998), стр. 77-89.

189. Уз једно јавно извињење и једно објашњење или: о беди младих људи Југоисточне Европе / Мирјана Радојичић. – Год. 41, бр. 2 (2007), стр. 281-300.

 

316.752 – ВРЕДНОСТИ

 

190. Друштвена транзиција и промене у систему вредности: пример Војводине / Драган Коковић, Жолт Лазар. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 249-265.

191. Прва петолетка: домаће телевизијске серије и трансформација система вредности у транзицији / Миша Ђурковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 357-381.

192. Социопсихолошке карактеристике и систем вредности младих на селу / Зорица Кубурић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 2 (1998), стр. 185-203.

 

316.754 – НОРМЕ И ЗАКОНИ

 

193. Инцест у Старом Египту / Марко Шкорић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 431-442.

 

316.77 – СОЦИОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈА. СОЦИОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ

 

194. Новинари као професионална група / Мирољуб Радојковић, Бранимир Стојковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 241-254.

 

32 – ПОЛИТИКА

 

195. Једно „класично дело“? / Драган Јаковљевић. – Поводом књиге: Љубомир Тадић, Науке о политици, Београд, 1996. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 141-146.

196. Просветитељство и милитаризам у социјалној мисли Фридриха II / Александар Молнар. – Summary. – Са литературом. – Год. 33, бр. 3/4 (1999), стр. 217-241.

197. Фрагменти политичке културе / Драган Јањетовић. – Приказ зборника у издању Института друштвених наука и Центра за политиколошка истраживања и јавно мнење, Београд, 1998. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 417-419.

 

32.019.5 ЈАВНО МЊЕЊЕ. ПРОПАГАНДА

 

198. Да ли је западна јавност у Србима препознала непријатеља : анализа садржаја „ТАНЈУГ PRESS црвених билтена“/ Јово Бакић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 1 (1998), стр. 3-29.

199. Идеолошке и друге контроверзе у вези с појмовима политичка пропаганда, политичко комуницирање и политички маркетинг / Зоран Ђ. Славујевић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 401-415.

200. Критичка симулација / Миле Савић. – Summary. – Год. 35, бр. 3/4 (2001), стр. 235-250.

201. Легитимитет и перзистирајуће вредносне оријентације / Вера Марковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 307-316.

202. Могућности модерне легитимацијске формуле у Србији / Срећко Михаиловић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 275-293.

203. Парадигма пријатељ-непријатељ : модел антисрпске пропаганде 90-тих / Слободан Вуковић. – Summary. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 275-294.

204. Прилог емпиријској валидацији (не)легитимности политичког система у Србији / Зоран Ђ. Славујевић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 295-305

 

321 – ОБЛИЦИ ПОЛИТИЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА. ДРЖАВА КАО ПОЛИТИЧКА ВЛАСТ. НАСТАНАК ДРЖАВЕ И ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ

 

205. Децентрализација на Космету / Миша Ђурковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 1 (2007), стр. 97-121.

206. Испитивање смисла отворености путем деконструкције појма тоталитаризма / Милан Брдар. – Summary. – Са литературом. – Год 33, бр. 3/4 (1999), стр. 177-216.

207. Класика политичке филозофије и економије / Божо Стојановић. – Приказ књиге: Дејвид Хјум, Политички есеји, Београд, 2008. – Год. 42, бр. 2 (2008), стр. 263-266.

208. Консолидација демократије и (или) неуморно институционално експериментисање : теоријско-емпиријски аспекти транзиционих интеракција културе и политичке струке / Јован Комшић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 151-173.

209. Männerbund – теорија и реалност у Немачкој почетком 20. века / Александар Молнар. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 1 (2006), стр. 81-92.

210. Нехумана друштва у новијој историји / Милош Немањић. – Поводом књиге: Михаило В. Поповић, Тоталитарни системи, Београд, 1997. – Год. 32, бр. 2 (1998), стр. 247-250.

211. Онтологија власти / Слободан Вукићевић. – Приказ књиге: Војислав Становчић, Власт и слобода, Београд, 2003. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 357-359.

212. Превазилажење контекста Француске револуције у постмодерном добу – потирање поделе политичкога поља на левицу и десницу / Невен Цветићанин. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 1 (2008), стр. 101-119.

213. Случај Косова – јединствена произвољност / Радмила Накарада. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 3 (2007), стр. 305-326.

214. Суверен, суверено, сувереност : о правној фикцији, о растеловљавању поглавара и о крварењу у име суперлатива / Петар Бојанић. – Zusammensfassung. – Год. 42, бр. 1 (2008), стр. 45-68.

215. The Contradictions of Democracy Globalization / Zoran Avramović. – Апстракт. – Са литературом. – Год. 40, бр. 1 (2006), стр. 115-125.

 

323 – УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА

 

216. Антрополошка димензија етничких сукоба / Милан Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 3 (2008), стр. 307-323.

217. Војвођанске националне мањине: садашње стање и будући изгледи / Василис Петсинис. – Summary. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 219-237.

218. Демонстрације београдских студената 1968. године : социолошка анализа / Михаило В. Поповић. – Summary. – Са литературом. – Год. 32, бр. 2 (1998), стр. 131-154.

219. Етнички идентитет и традиција / Нада Секулић. – Summary. – Са литературом. – Год. 33, бр. 3/4 (1999), стр. 289-305.

220. Етнички сукоби у мултикултуралним друштвеним и (не)могућности њиховог предупређења / Милан Трипковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 2 (2005), стр. 99-121.

221. Ех-југословенски случај и борба за његову интерпретацију – пример невладиних организација Србије / Мирјана Радојичић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 2 (2008), стр. 193-222.

222. Извори југословенског ратног сукоба / Дејвид Н. Гибс ; превео с енглеског Милан Брдар. – Summary. – Год. 35, бр. 3/4 (2001), стр. 177-211.

223. Колективна искуства младих у периоду политичке нестабилности и промене оквира колективне идентификације на простору бивше Југославије / Мирјана Васовић, Милена Глигоријевић. – Год. 42, бр. 4 (2008), стр. 509-521.

224. Нација и национализам: један покушај одређења / Душан Д. Давидовић. – Summary. – Са литературом. – 32, 1 (1998), стр. 43-58.

225. Национализација или денационализација : дилема на прелазу векова / Лидија Топић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 3/4 (2002), стр. 405-415.

226. Немачка, Аустрија и разбијање Југославије / Слободан Вуковић. – Summary. – Год. 35, бр. 3/4 (2001), стр. 213-234.

227. Низоземска у очима Енглеза у 17. веку / Александар Молнар. – Литература. – Summary. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 127-142.

228. Нова парадигма моћи – балканска и југословенска искушења / Миодраг Ранковић. – Summary. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 29-40.

229. Парламентаризам у Србији после 2000. године / Слободан Антонић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 209-224.

230. Политичка неједнакост у оквиру професије : (један социолошки поглед на политичку дискриминацију у Србији после 2000) / Зоран Аврамовић. – Са литературом. – Год. 36, бр. 3/4 (2002), стр. 417-446.

231. Појам слободе у америчкој доктрини „проширеног застрашивања“ : (Као архитектури колективног зла у ХХ веку) / А. А. Смагин ; превод с руског Ј. Рајковић. – Год. 34, бр. 1/2 (2000), стр. 89-97.

232. Политичке контроверзе, проф. Ратка Р. Божовића / Милош Бешић. – Приказ књиге у издању Друштва филозофа и социолога Црне Горе и Октоиха, Никшић-Подгорица, 1999. – Год. 35, бр. 3/4 (2001), стр. 331-333.

233. Предмодерно етничко језгро и модерна нација / Александар Никитовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 33, бр. 3/4 (1999), стр. 273-288.

234. Србија за време и након Милошевића / Душан Павловић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 2 (2005), стр. 183-196.

235. Транзиција и реформа државне управе (пример Извршног већа Војводине) / Жолт Лазар, Радивој Степанов, Валентина Соколовска. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 255-270.

236. Улога људске грешке у историји / Михаило В. Поповић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 3/4 (2002), стр. 299-322.

 

327 – МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ. СВЕТСКА ПОЛИТИКА. СПОЉНА ПОЛИТИКА

 

237. Аргументи за и против синдикалног организовања после пропасти комунизма / Нада Новаковић. – Год. 32, бр. 2 (1998), стр. 217-236.

238. Globalization and Genocidalism: Fictional Discourse Without Borders (For Fun and Profit) / Aleksandar Jokić, Tiphaine Dickson. – Резиме. – Год. 40, бр. 3 (2006), стр. 323-346.

239. Дефинисање новог светског / глобалног хегемонизма / Миодраг Ранковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 3/4 (2002), стр. 323-375.

240. Европска унија као мировни пројекат / Радмила Накарада. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 4 (2006), стр. 549-572.

241. International Water Disputes and Cooperative Responses to Water Stress / Milovan Vuković. – Резиме. – Са литературом. – Год. 42, бр. 2 (2008), стр. 241-260.

242. Конструкција политичког идентитета у контексту глобализације и транзиције друштва / Лилијана Чичкарић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 1/2 (2003), стр. 79-99.

243. Од глобализма до пост-хуманизма : идеолошка основа западне политике на Балкану / Срђа Трифковић. – Summary. – Год. 33, бр. 3/4 (1999), стр. 257-272.

244. Председнички избори у Црној Гори и разарање српске националне свести / Миша Ђурковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 1 (2008), стр. 69-84.

245. Санкције – средство заустављања друштвеног развоја / Зоран Аврамовић. – Summary. – Са литературом. – 32, 1 (1998), стр. 31-42.

246. Србија и „међународна заједница“ – терет историје или демократије / Зоран Аврамовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 99-108.

247. Улога Ватикана у разбијању Југославије / Слободан Вуковић. – Summary. – Год. 38, бр. 3 (2004), стр. 423-443.

 

328 – ПАРЛАМЕНТИ. НАРОДНА ПРЕДСТАВНИШТВА.ВЛАДЕ

 

248. Друштвена одговорност корпорација / Јован Бабић. – Summary. – Год. 41, бр. 4 (2007), стр. 445-471.

249. Јалови реваншизам и демократија : о неким паралелама између Француске Треће републике и постмилошевићевске Србије / Александар Молнар. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 2 (2007), стр. 185-219.

250. Квота изборни систем као начин постизања дескриптивне и супстанцијалне парламентарне заступљености жена / Зорица Мршевић. – Summary. – Год. 41, бр. 1 (2007), стр. 57-72.

 

329 – ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОКРЕТИ

 

251. Врлине и мане конзервативизма / Невен Цветићанин. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 3/4 (2003), стр. 285-309.

252. Избори, странке, демократија / Слободан Антонић. – Поводом књига: Владимир Гоати, Избори у СРЈ од 1990. до 1998: воља грађана или изборна манипулација, Београд, 1999. и Владимир Гоати, Партије Србије и Црне Горе у политичким борбама од 1990. до 2000., Бар, 2000. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 179-188.

253. Ко је најбољи научник у политикологији : (Слободан Антонић: „Избори, странке, демократија“, Социолошки преглед, 3-4, 2000) / Зоран Аврамовић. – Полемика поводом наведеног чланка. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 163-166.

254. Мил и конзервативизам / Миша Ђурковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 3 (2004), стр. 397-423.

255. Наоружано незнање, расизам и мржња / Зоран Аврамовић. – Поводом књиге: Жак Жилијар, Фашизам који надире, Београд 1999. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 409-416.

256. О слоганима политичких странака и кандидата / Зоран Ђ. Славујевић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1 (2005), стр. 47-80.

257. Погледи из Хрватске на Осму седницу ЦК СК Србије / Момчило Диклић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 4 (2007), стр. 539-554.

258. Руски неокомунизам : Г. Зтјуганов у потрази за „трећим путем“ / Милан Суботић. – Summary. – Са литературом. – Год. 36, бр. 3/4 (2002), стр. 377-404.

259. Тодор Куљић: Тито: социолошко-историјска студија / Мира Богдановић. – Приказ књиге у издању Института за политичке студије, Београд, 1998. – Год. 32, бр. 3/4 (1998), стр. 420-424.

260. Унутрашња демократија у политичким странкама Србије у периоду 2000-2006. године / Душан Павловић. – Summary. – Са литературом У: Социолошки преглед. – ИССН 0085-6320. – Год. 41, бр. 1 (2007), стр. 123-141

 

33 – ПРИВРЕДА. ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ

 

261. Вилхелм Репке: економски хуманизам / Божо Стојановић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 4 (2007), стр. 473-490.

262. Заузимање стартних позиција : (економски односи између република непосредно након Другог светског рата) / Слободан Вуковић. – Summary. – Год. 40, бр. 4 (2006), стр. 517-548.

263. Негативни друштвени ефекти глобализације пословања / Весна Милановић-Голубовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 42, бр. 2 (2008), стр. 171-191.

264. О једној политички пристрасној студији / Михаило В. Поповић. – Поводом зборника радова Рачји ход, уредник Младен Лазић, Београд, 2000. – Год. 35, бр. 1/2 (2001), стр. 143-147.

265. Смитова теорија надница и њен утицај н теорију надница у 19. веку / Божо Стојановић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 2 (2005), стр. 153-181.

266. „Стратегија“ лажног мира у кући : економски односи између региона у Краљевини Југославији / Слободан Вуковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 461-496.

267. Стрпљиви читач / Радмила Накарада. – Приказ књиге: Божо Стојановић, Цртице о књигама, идејама и људима, Београд, 2007. – Год. 41, бр. 4 (2007), стр. 559-560.

268. Транзиција, демократизација и „субјективно благостање“ / Мирјана Васовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 37, бр. 1/2 (2003), стр. 3-32.

269. Тржиште рада у Србији: 1990-2005 / Божо Стојановић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 1 (2006), стр. 3-31.

270. Успостављање конвенција – примена теорије игара / Божо Стојановић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 3 (2004), стр. 373-395.

271. Хроника пропадања / Миша Ђурковић. – Приказ књиге: Божо Стојановић, Транзиција у Србији, Београд, 2005. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 523-524.

272. Хроника пропадања / Миша Ђурковић. – Приказ књиге: Божо Стојановић, Транзиција у Србији, Београд, 2005. – Год. 39, бр. 1 (2006), стр. 127-128.

273. Штрајкови у Србији од 2000. до 2005. године / Нада Новаковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 3 (2005), стр. 309-325.

 

34 – ПРАВО. ЗАКОНОДАВСТВО

 

274. Верске разлике и толеранција : доктриниране основе и неки елементи за социолошко објашњење / Драган Јаковљевић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 4 (2007), стр. 521-538.

275. Држава и организовани криминал / Јован Ћирић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 3 (2005), стр. 265-289.

276. Економске последице корупције у правосуђу / Борис Беговић. – Summary. – Са литературом. – Год. 39, бр. 2 (2005), стр. 197-220.

277. Етичка анализа регулације одговорности за производе на тржишту, с посебним освртом на доктрину стриктне одговорности / Јован Бабић. – Summary. – Год. 40, бр. 4 (2006), стр. 477-516.

278. Како промишљати српску кризу? / Часлав Д. Копривица. – Summary. – Год. 42, бр. 2 (2008), стр. 129-146.

279. Корупција и друштвена ерозија / Милан Брдар. – Приказ књиге: Слободан Вуковић, Право, морал и корупција, Београд, 2005. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 509-515.

280. Корупција и транзиција у Србији / Милан Трипковић. – Приказ књиге: Слободан Вуковић, Корупција и владавина права, Београд, 2003. – Год. 38, бр. 3 (2004), стр. 475-478.

281. Корупција између права и морала / Слободан Вуковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 4 (2004), стр. 507-526.

282. Корупција, регионализација и локална власт / Слободан Вуковић. – Summary. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 91-109.

283. Корупција у Србији / Нада Новаковић. – Поводом књиге Корупција у Србији, Београд, 2001. – Год. 36, бр. 1/2 (2002), стр. 227-239.

284. О феномену косовске мафије / Јован Ћирић. – Summary. – Год. 40, бр. 1 (2006), стр. 33-56.

285. Представе о корупцији 2001-2006 : ефекат политизације / Мирјана Васовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 2 (2007), стр. 221-250.

286. Проблеми корупције у транзицији: пример правосуђа / Слободан Вуковић. – Summary. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 115-134.

287. Проблеми поверења у правосуђе / Слободан Вуковић. – Summary. – Год. 41, бр. 4 (2007), стр. 491-507.

288. Проблеми политичке корупције / Јован Ћирић. – Год. 42, бр. 4 (2008), стр. 531-550.

289. Радна права / Јован Бабић. – Год. 42, бр. 4 (2008), стр. 479-507.

290. Транзициони процеси – територијална организација власти и будући Устав Србије : компаративна анализа пет уставних модела / Љубиша Деспотовић, Радивој Степанов. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 329-248.

291. Сједињене Америчке Државе и разбијање Југославије / Слободан Вуковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 85-98.

292. Срби у Војводини и њихов државно-правни основ / Лазар Вркатић. – Summary. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 109-131.

293. Will the Judgment in the Hague Trial Constitute a Precedent in International Law? : on the great crime (mala in se; scelus infandum) and sovereignty / Petar Bojanić. – Апстракт. – Са литературом. – Год. 40, бр. 1 (2006), стр. 93-114.

 

355.4 – РАТНА ДЕЈСТВА. ТАКТИКА. СТРАТЕГИЈА

294. Либерални тоталитаризам / Зоран Видојевић. – Summary. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 105-123.

295. НАТО агресија и прича о „патриотама“ и „издајницима“ / Слободан Вуковић. – Summary. – Са литературом. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 143-154.

296. НАТО бомбардовање и демократија / Зоран Аврамовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 135-141.

297. Нови светски хегемонизам и његова размеђа / Миодраг Ранковић. – Summary. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 3-11.

298. Посезање за светском моћи и актуелне тенденције фашизације света живота / Симо Елаковић. – Summary. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 63-72.

299. Последице НАТО интервенције у Југославији / Радмила Накарада. – Summary. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 125-133.

300. Прави циљ и карактер рата НАТО – Југославија и његове последице / Мирослав IVановић. – Резюме. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 89-103.

301. Реал-либерализам или нове глобалне и локалне тираниде / Владимир Н. Цветковић. – Summary. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 73-87.

302. Супротна теоријска тумачења НАТО бомбардовања Југославије у светлу критике идеологије / Вера Вратуша-Жуњић. – Summary. – Са литературом. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 35-47.

303. Узроци и последице НАТО агресије на Југославију / Михаило Марковић. – Summary. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 13-19.

304. Филозофија и рат против Србије / Јован Аранђеловић. – Summary. – Год. 33, бр. 1/2 (1999), стр. 49-62.

 

37 – ВАСПИТАЊЕ. ОБРАЗОВАЊЕ. НАСТАВА. УПОТРЕБА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА

 

305. Образовање за грађанско друштво – идеолошко средство транзиције / Зоран Аврамовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 38, бр. 1/2 (2004), стр. 175-187.

306. Почеци америчког масовног јавног школства у светлу теорије кореспонденције / Мирко Филиповић. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 3 (2007), стр. 351-365.

307. Српско образовно наслеђе / Миодраг Ранковић. – Приказ зборника Два века образовања у Србији, Београд, 2005. – Год. 39, бр. 2 (2005), стр. 221-225.

 

615.8 – АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

 

308. „Алтернативна медицина“ као манаистичка пракса / Алексеј Кишјухас. – Summary. – Са литературом. – Год. 41, бр. 3 (2007), стр. 367-396.

 

796/799 СПОРТ

 

309. Друштвени и културни контекст спорта / Срђан Шљукић. – Поводом књиге: Драган Коковић, Социологија спорта, Београд, 2000. – Год. 34, бр. 3/4 (2000), стр. 189-193.

310. Спорт – роба за глобално медијско тржиште / Милан М. Мишковић. – Приказ књиге: Драган Коковић, Спорт и медији, Нови Сад, 2004. – Год. 38, бр. 4 (2004), стр. 603-606.

 

81 – ОПШТА ПИТАЊА ЛИНГВИСТИКЕ

 

311. Насиље над језиком / Ратко Р. Божовић. – Summary. – Са литературом. – Год. 40, бр. 3 (2006), стр. 365-391.

 

929 – БИОГРАФИЈЕ. НЕКРОЛОЗИ

 

312. In memoriam Др Милосав Јанићијевић (1930-2004) / Зоран Видојевић. – Год. 38, бр. 3 (2004), стр. 469-473.

313. In memoriam Проф. др Мирослав Печујлић (1929-2006) : у трагању за хуманом алтернативом постојећем свету / Зоран Видојевић. – Год. 40, бр. 3 (2006), стр. 457-470.

314. Радомир Д. Лукић – настављач старе и оснивач нове српске социологије (1914-1999) / Милован Митровић. – Год. 33, бр. 3/4 (1999), стр. 337-341.

315. Средства и циљеви у историјском процесу / Радомир Ђорђевић. – Приказ књиге: Дмитриј Волкогонов, Лењин: политички портрет, Београд, 1997. – Год. 32, бр. 2 (1998), стр. 259-261.

 

930 – ИСТОРИЈА. ИСТОРИОГРАФИЈА

 

316. О могућности социолошке историографије / Михаел Антоновић. – Приказ књиге: Павле Миленковић, Школа Анала – огледи о социолошкој историографији, Нови Сад, 2004. – Год. 39, бр. 4 (2005), стр. 517-522.

 

Регистар аутора

 

Аврамовић Зоран 4, 55, 57, 59, 76, 143, 215, 230, 245, 246, 253, 255, 296, 305

Антонић Слободан 28, 70, 110, 145, 159, 183, 229, 252

Антоновић Михаел 316

Аранђеловић Јован 304

Бабић Јован 248, 277, 289

Бакић Јово 198

Бакић Слободанка 21

Бат Џуди 94

Беговић Борис 276

Бешић Милош 232

Благојевић Марина 50

Богдановић Мира 259

Божовић Ратко 180

Божовић Ратко Р. 177, 311

Бојанић Петар 214, 293

Болчић Силвано 89

Брдар Милан 64, 67, 68, 73, 83, 126, 206, 279

Васовић Мирјана 154, 161, 223, 268, 285

Вејновић Душко 142

Видојевић Зоран 294, 312, 313

Вратуша-Жуњић Вера 69, 147, 302

Вркатић Лазар 292

Вукићевић Слободан 187, 211

Вуковић Ана 112

Вуковић Данило 34

Вуковић Милован 241

Вуковић Слободан 80, 124, 141, 144, 203, 226, 247, 262, 266, 281, 282, 286, 287, 291, 295

Вукотић Бојана 1, 2

Вуксановић Гордана 22

Вучковић Првослав 56

Гибс Дејвид Н. 222

Глигоријевић Милена 223

Голубовић Загорка 58, 130, 138

Голубовић Наташа 99

Давидовић Душан Д. 224

Даничић Милан 41

Деспотовић Љубиша 290

Диклић Момчило 257

Dickson Tiphaine 238

Динић Бојана 152

Ђорђевић Драгољуб Б. 3

Ђорђевић Ђорђе 182

Ђорђевић Радомир 315

Ђорић Горана 107

Ђурковић Миша 191, 205, 244, 254, 271, 272

Елаковић Симо 298

Жегарац Маја 117, 118

Жунић Драган 4

Здравковић Данијела 32, 100

Ивановић Мирослав 300

Ивковић Миомир 181

Игњатовић Сузана 62

Јаковљевић Драган 157, 195, 274

Јањетовић Драган 197

Јарић Љубица Р. 104

Јевтић Мирољуб 15, 36

Јеремић-Молнар Драгана 166, 167

Јокић Александар 33, 238

Јосифидис Коста 84

Качавенда Марица 86, 156

Кековић Зоран 41

Кешетовић Желимир 172

Кишјухас Алексеј 308

Клањшек Руди 39

Кнежић Бранислава 29

Ковач Терез 82, 95

Коковић Драган 153, 173, 176, 190

Комшић Јован 208

Копривица Часлав Д. 278

Костић-Марковић Нина 66

Крстић Жељко 149

Кубурић Зорица 158, 192

Кубуровић Анкица 114, 119

Лазар Жолт 5, 65, 97, 153, 163, 176, 190, 235

Љубичић Милана 27, 150

Малешевић Крстан 98, 137

Маринковић Душан 61

Марјановић Јован Р. 37

Марковић Вера 201

Марковић Михаило 303

Мијатовић Бошко 44, 47

Миладиновић Слободан 120, 135

Милановић-Голубовић Весна 263

Миленковић Павле 75

Милић Анђелка 122, 139

Милић Владимир 129

Милошевић Божо 133

Мимица Аљоша 53

Минић Вера 81

Митровић Милован М. 78, 93, 123, 314

Михаилеску Винтила 131

Михаиловић Срећко 202

Михић Владимир 152

Мишковић Милан М. 127, 310

Молнар Александар 196, 209, 227, 249

Мршевић Зорица 250

Накарада Радмила 213, 240, 267, 299

Немањић Милош 171, 178, 210

Никитовић Александар 233

Новаковић Нада 106, 237, 273, 283

Обрадовић Душица 152

Опалић Петар 23-26, 30

Павићевић Оливера 151

Павковић Александар 168

Павловић Душан 136, 234, 260

Павловић Зоран 125

Пакашки Данијела 152

Пантић Данијел 90

Пенев Горан 42

Петровић Драган 72

Петровић Небојша 186

Петсинис Василис 217

Печујлић Мирослав 79

Половина Нада 117, 118

Поповић Зоран 40

Поповић Михаило В. 51, 54, 185, 218, 236, 264

Прекајац Зора 84

Прокопијевић Мирослав 85

Пушић Љубинко 92, 101-103, 175

Радојичић Мирјана 189, 221

Радојковић Мирољуб 194

Радушки Нада 48, 49, 109

Ранковић Миодраг 52, 128, 155, 228, 239, 297, 307

Рашевић Мирјана 42, 44, 45

Рубин Алфред 31

Савин Ксенија 160

Савић Миле 19, 200

Секулић Нада 219

Симоновић Бранислав 40

Славујевић Зоран Ђ. 199, 204, 256

Смагин А. А. 231

Соколовска Валентина 71, 179, 235

Станковић Биљана 46

Степанов Радивој 97, 235, 290

Стојановић Божо 87, 207, 261, 265, 269, 270

Стојановић Светозар 35

Стојковић Бранимир 108, 194

Стојковић Ненад 158

Стојшин Снежана 43

Суботић Милан 188, 258

Топић Лидија 225

Требјешанин Биљана 146

Трипковић Гордана 91, 113, 115, 116, 162, 174

Трипковић Милан 74, 77, 91, 96, 140, 169, 170, 216, 220, 280

Трифковић Срђа 243

Ћирић Јован 184, 275, 284, 288

Фајгељ Станислав 160

Филиповић Мирко 111, 306

Флеминг Томас 165

Флере Сергеј 39

Цветићанин Невен 212, 251

Цветковић Владимир Н. 38, 132, 301

Цвјетићанин Данијел 88

Чичкарић Лилијана 134, 148, 164, 242

Шкорић Марко 20, 60, 121, 193

Шљукић Срђан 63, 105, 309


[1] Објављено у Социолошком прегледу, год. 42 (2008), бр. 4.

Библиографија Социолошког прегледа 1998-2008.